CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

HxGN LOCAL ČESKO A SLOVENSKO 2018, 11. – 12. září, Hotel Zámek Valeč u Třebíče

PRVNÍ SPOLEČNÁ UŽIVATELSKÁ KONFERENCE HEXAGON

Přijďte se seznámit s nejnovějším softwarem, technologiemi a systémy společnosti Hexagon. Divize Safety & Infrastructure, Manufacturing Intelligence a PPM pořádají první společnou uživatelskou konferenci pro zákazníky z České a Slovenské republiky.

Díky společné uživatelské konferenci tří divizí Hexagon máte výjimečnou možnost seznámit se s celým portfoliem společnosti Hexagon. Velká část programu bude pro každou divizi samostatná, můžete si tak vybrat zda zůstanete věrni divizi se kterou jste v pravidelném kontaktu nebo naopak se necháte inspirovat novinkami některé sesterské divize. Continue reading


Leave a comment

CWx – Použitie detailov pre komponenty na izometriách

Softvér Cadworx umožňuje na izometriách zobrazovať detaily jednotlivých komponentov. To znamená, že ak užívateľ má detailné výkresy, odporúča sa umiestniť ich do jednej zložky s názvom Sketches. Ďalším postupom je nastaviť správne fungovanie pre užívateľsky zvolený štýl. Otvoríme si isogen a pod záložkou drawing area si zvolíme záložku detail sketches. Continue reading


Leave a comment

CWx – Typ OTAP napojenia a jednotlivé možnosti jeho kótovania v izometriách

Pri použití OTAP napojení v Cadworxe, to jest napojení ktoré sú vyvrtáné do väčšej dimenzie potrubia, alebo sú umiestnené tangenciálne na os hlavného potrubia, stub-in, set-on je potrebné si dávať pozor, ktorý s-key kód je použitý pre takýto typ spoja. Odvíja sa od toho možnosť započítať vzdialenosť otap length pre cut length dĺžky potrubí. Continue reading


Leave a comment

CWx – Generovanie reportov v izometriách

Program Cadworx dokáže generovať reporty pre potrubné trasy v spolupráci s Isogenom do textových dokumentov. Táto časť článku poukáže na jednotlivé a možné reporty v programe Cadworx.

Na karte Isogen sa pre každé komponenty dajú zobraziť položky reports, avšak zjednotené zobrazenie sa nachádza na krate Drawing manager Reports. Continue reading


Leave a comment

CWx – Používanie dynamických blokov pre Cadworx PID

V programe Cadworx PID je možné pracovať s dynamickými blokmi, avšak treba trošku poopraviť postup spracovania dynamických blokov. V tejto kapitole si uvedieme postup ako napr. vytvoriť ventil, ktorý zmení typ otvorenia NO/NC.

V počiatočnom bode si vytvoríme výkres, do ktorého vytvoríme požadovanú grafiku s atribútmi napr. nasledovne. Continue reading


Leave a comment

CWx – CADworx na SQL

Cadworx funguje okrem MDB databáze, aj na databáze SQL Server. V tejto časti si práve ukážeme ako sa nastavuje MDB databáza priamo pre SQL server.

V prvom rade je nutné mať nainštalovaný a vytvorený SQL server. Ďalším krokom je mať nainštalované Microsoft SQL management studio. V tomto kroku si vytvoríme novú databázu v SQL s názvom SQLcreation. Continue reading