CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Program PIPEFórum´19

 

 

A, miestnosť / CADWorx Plant Professional, CADWorx P&ID, BRICSCAD

zameraná na inteligentné P&ID schémy a intuitívne 3D potrubné návrhy pre projektantov aj inžinierov

CADWorx Plant Design Suite: CADWorx Plant Professional

Jedná sa o integrovaný a komplexný softvér pre navrhovanie potrubárskych systémov, ktorý ponúka inteligentné vykresľovanie/databázové prepojenie, pokročilej úrovne automatizácie a ľahko použiteľné modelovacie funkcie. Daný komplexný systém nástrojov obsahuje takisto konštrukčné ocele, zariadenia, procesné a nástrojové diagramy a návrhové riešenia s automatickými izometriami a výpismi materiálov. Počas prezentácie ukážeme všetky vlastnosti programu, ktoré dokážu uľahčovať a zjednodušovať prácu a poskytnúť tak samotným používateľom rôzne výhody.

Prezentácia naživo z programu CADWorx Plant Professional a BRICSCAD

Predvedieme si ako môže byť komplexný 3D model navrhnutý a nakreslený v priebehu pár okamihov. Prezentácia bude obsahovať tvorbu oceľových konštrukcií, zariadení a potrubia, automatické trasovanie, produktívne nástroje na vykonanie návrhových zmien, detekcia kolízií, obojsmerné prepojenie s CEASAR II a PV Elite, a tvorba izometrií a ortografických výkresov cez ISOGEN a ORTHOGEN.

Znižovanie času potrebného na projekt, jeho cenu a riziká prostredníctvom inteligentných procesov programu CADWorx P&ID Professional

Úspech projektu je závislý na odovzdanej kvalite inžinierskych informácií a údajov vytvorených v priebehu pred hlavnou časťou projektu. Následné zníženie času na projekt, jeho náklady a riziká sú takisto závislé na presnosti uvedených údajov v tejto fáze, a preto rôzne nepresnosti a neaktuálne informácie zvyšujú ako náklady a riziká, tak aj odhadovaný čas dokončenia projektu. V tejto časti sekcie si ukážeme ako Intergraph CADWorx P&ID Professional pomáha a poskytuje projektantom a inžinierom veľmi presné potrubné diagramy a diagramy zariadení, ktoré znižujú ako náklady, tak čas na úspešné ukončenie projektu.

Ukážka softvéru v praxi

Ukážka vlastností a funkcií programu CADWorx P&ID Professional, s dôrazom na to ako rýchlo a efektne dokáže daný program vytvoriť schémy k projektu. Prezentácia bude ďalej zameraná na tvorbu 2D symbolov, komponentov, komplexnému editovaniu symbolov zariadení a vlastností, obojsmerné prepojenie s databázou, spájanie CADWorx P&ID. Ďalej budú ukázané výstupy z projektu, zhodnotenie a iné.

Ľahšie, rýchlejšie, bezpečnejšie a presnejšie projekty s CloudWorx

Ukážka softvéru v praxi

Prezentácia ako rýchlo a jednoducho vytvoriť model krok za krokom z mračna bodov.

 

B, miestnosť / CAESARII, FEA Tools

Použitie metódy konečných prvkov na zlepšenie návrhu potrubného kódu

                                    Táto časť programu zahŕňa CEASAR II  a FEATools a to, ako tieto dva produkty medzi sebou fungujú. Bude ukázané, že s minimálnymi vstupnými údajmi použitými vo FEATools a získanými údajmi s existujúcim modelom CEASARu II, môže byť ľahko a presne vykonaná potrubná napäťová analýza. Prezentované budú nové funkcie FEATools, ktoré umožňujú zahrnúť nielen prieseky (prieniky, križovatky), ale taktiež FEA odvodené (derivované) ohyby SIF a pružnostné prvky (vrátane ohybov s čapmi) a zariadení, flexibilných pripojení pre hrdlá pripojené na rôzne typy schránok + API661 hlavový box. V spojení s NozzlePRO, záťaž na potrubných koncoch alebo hrdlových pripojení môže byť automatický skontrolovaná voči FEA odvodených povolení. Takisto sa bližšie pozrieme nato, ako môžu byť výsledky z pôvodného modelu CEASARII porovnané s modelom CEASARII s vyššou presnosťou voči sebe a rýchlo a jednoducho graficky zrecenzujeme a vysvetlíme obe verzie.

Použitie CEASAR II a BOSfluid pre rýchlejšie a presnejšie dynamické analýzy

                                    Prezentované na rozhranie v BOSfluids, kde balíček toku kvapaliny môže byť použitý na existujúci súbor CEASAR II na rýchle vypočítanie modelu toku kvapaliny s minimálnymi vstupnými hodnotami. Uvidíme ako môže byť BOSfluid  použitý na získanie analýzy toku kvapalín pri viacerých prípadoch, vrátane prípadu, kedy nastáva hydraulický ráz. Použitím BOSfluid výstupov bude preukázané ako dynamicky zhodnotiť a preskúmať hydraulický ráz, skúmajúc tlakovú vlnu cez systém. Po ukázaní a vyhodnotení hydraulického rázu, sa poukáže na to ako sa silové/časové profily pre každú vetvu potrubia sa môžu exportovať z BOSfluidu a následne sa použije v programe CEASAR II dynamická analýza na kontrolu odozvy potrubného systému čítať dáta z BOSfluid vygenerovaného súboru.

            C, miestnosť / VVD, PV Elite

Využitie PV Elite a NozzlePRO pre pokročilé lokálne napäťové analýzy na hrdlách

                                    Zistíme ako môže byť PV Elite  použitý v spojení s NozzlePRO na vykonávanie lokálnej napäťovej analýzy na hrdlách, ktorá zdokonaľuje tradičnú metódu ako napr. WRC 107. Použitím PV Elite modelu vykonáme WRC 107 lokálnu napäťovú analýzu (vrátane potrubných napätí z CEASAR II analýzy) s následným popísaním a porovnaním obmedzení, ktoré sa vyskytujú pri tradičných metódach. Pre presnejšiu analýzu s menšími geometrickými obmedzeniami, bude automaticky použité priame spojenie medzi PV Elite a NozzlePRO na vytvorenie modelu konečných prvkov použitím údajov aj v PV Elite a NozzlePRO na analýzu a výpočet presnejších lokálnych napätí.

Intergraph prehľad funkcií Visual Vessel Design

Zistíme ako môže byť Visual Vessel Design od Intergraphu  použitý pre EN zamerané na tlakové nádoby a výmenníky tepla, či už sa jedná o návrh alebo analýzu. VVD obsahuje komplexnú implementáciu všetkých častí normy EN-13445 a táto časť prezentácie pokryje modelovanie a analýzu tlakových nádob použitím EN-13445 normy. Ďalej sa pozrieme na budúce možnosti využitia noriem v programe VVD ako napr.  PED klasifikačný nástroj, zahŕňa kód AD2000 a normy EN1591 Pokročilé navrhovanie prírub.


Leave a comment

PipeFórum´19|  Medzinárodné stretnutie užívateľov Pipe Stress Analysis

PipeFórum´19| 

Medzinárodné stretnutie užívateľov Pipe Stress Analysis

4. – 5.6.2019 – MIKULOV  Česka Republika

| HEXAGON | HONEYWELL |BRICSYS | M-FILES |

| FLUIDFLOW | SIMTRONICS |  AUTODESK |

REGISTRÁCIA tu: https://cadpiping.sk/pipeforum/

Registrujte sa, prosím, a vyberte si témy, ktoré Vás zaujali a radi by ste sa ich zúčastnili na druhý deň. Registrácia je do 20.5.2019

Registračný poplatok činí 2 320 Kč alebo 90 EUR bez DPH a zahŕňa účasť na konferencii, stravovanie obidva dni konferencie a konferenčné materiály a večerný program. Ubytovanie nie je súčasťou registračného poplatku. Účastníci si hradia ubytovanie sami v hotelovej recepcii.

Continue reading


Leave a comment

PIPEFórum´19

Vážená pani, vážený pán,

pipeforum logo

dovoľte, aby Vás tím spoločnosti Cadvision s.r.o. v spolupráci s HEXAGON touto cestou pozval na ďalší ročník PipeFórum´19 |  zameraný na PROJEKTOVANIE A VÝPOČTY POTRUBNÝCH SYSTÉMOV A TECHNOLOGICKÝCH CELKOV.

Prijmite, prosím, naše pozvanie na túto udalosť – je to jedinečná možnosť vidieť ukážky projektovania, pomocou špecializovaných riešení a stretnúť sa s odborníkmi z rôznych profesií a skúsenosťami s  produktami HEXAGON – Bricscad, CADWorx Plant 3D a SmartPlant 3D. INTEROPERABILITA – prepojenie produktov medzi Autodesk Inventor a AutoCAD Plant 3D, Revit BIM, Inventor, Navisworks, CADWorx ,…. Po našich dlhoročných skúsenostiach práce s produktami AutoCAD Plant 3D, Inventor a CADWorx chceme s Vami zdieľať technické informácie a radi si vypočujeme Vaše názory a skúsenosti, prípadne Vám radi pomôžeme.

REGISTRÁCIA tu: https://cadpiping.sk/pipeforum/

Niekoľko dôležitých informácií:

https://cadpiping.sk/2019/04/25/pipeforum19-medzinarodne-stretnutie-uzivatelov-pipe-stress-analysis/

Continue reading


Leave a comment

HxGN LOCAL ČESKO A SLOVENSKO 2019

 

 

HxGN LOCAL ČESKO A SLOVENSKO 2019

19. – 20. června 2019

POTKÁME SE JIŽ V ČERVNU!

Uložte si do svých kalendářů již teď nový červnový termín uživatelské
konference HxGN LOCAL.
19. – 20. června 2019, Hotel Zámek Valeč

 
ULOŽIT TERMÍN
Navazujeme na úspěch první společné konference divizí Hexagonu působících na českém a slovenském trhu a v dalším ročníku vám chceme nabídnout ještě více.

Kromě spolupořádajících divizí Safety & Infrastructure, Manufacturing Intelligence a PPM, bychom vám příštím roce rádi blíže představili i divizi Hexagon Geospatial. Seznámíme vás s jejím širokým portfoliem produktů a nejzajímavějšími referencemi v oboru.

 

Jedním z cílů konference divize Hexagon PPM je představit systém j5 Operations Management System –  moderní řešení pro řízení provozních, bezpečnostních a regulatorních procesů.

 

Odhaduje se, že celosvětově přes 70 % průmyslových provozů udržuje své systémy provozní bezpečnosti, ochrany zdraví a údržby zařízení v neintegrované a částečně papírové podobě.

Díky tomu zůstávají důležité provozní informace roztříštěné, těžko přístupné a bez potřebného kontextu.

Výsledky analýz příčin velkých provozních havárií přitom ukazují, že ve většině těchto případů nemají zodpovědní lidé v kritický okamžik včasné a detailní informace pro rozpoznání rizika a učinění správného rozhodnutí.

 

Systém j5 OMS přináší automatizaci a digitalizaci do řady oblastí, jako jsou:

  • operátorské deníky,
  • předávání směn,
  • příkazy a povolení k práci,
  • správa incidentů,
  • řízení změn,
  • inspekční pochůzky atd..

 

 

Nasazení nástrojů j5 OMS umožňuje prosazení a sjednocení předepsaných procesů a standardů, okamžitou dostupnost informací potřebných pro rozhodování a také podstatné snížení administrativní zátěže.

Řešení proto využívá řada provozů v průmyslových, energetických a dalších společnostech po celém světě.

Těšíme se na setkání a nezapomeňte – konference se bude konat již před prázdninami!

Konference 2018

Připomeňte si poslední ročník konference ve fotoreportáži Jakuba Mertla.

VÍCE INFO

O Hexagonu

Chcete vědět více o divizích pořádajících konferenci?  Podívejte se na webové stránky.

VÍCE INFO

KONTAKT

Divize Hexagon PPM

Tomáš Vaněk, Business Unit Manager
Intergraph CS, s.r.o., Prosecká 851/64,  190 00  praha 9 – Prosek
tel.: +420 602 226 204, e-mail: tomas.vanek@hexagon.com

 
 
HEXAGONppm.COM
HEXAGON PPM © 2018 COPYRIGHT

 


Leave a comment

VÝPOČTY POTRUBÍ V PRAXI

Ve dnech 21.-22.5.2019 proběhne v prostorách poděbradského zámku třetí část odborného kurzu POTRUBÍ III., který je zaměřen na praktickou stránku problematiky výpočtů potrubí.

Dvoudenní intenzivní kurz je chronologicky rozčleněn do osmnácti kapitol, které přehledně a do detailu pojednávají veškeré kroky procesu výpočtu.

Odborný program
Organizační pokyny
Přihláška on-line
Ubytování

Účastníci úvodního kurzu POTRUBÍ I.

Osnova kurzu

Continue reading