CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

BricsCAD Day v21

BricsCAD Day v21 | štvrtok 26.11.2020

Rozhodli sme sa u nás v cadvision prijať výzvu, a  v súčasne náročnejšej dobe pustiť sa do zaujímavého projektu.

Ako aktívny užívatelia (nielen) Autodesk, ale aj BricsCAD produktov sa chceme podeliť so skúsenosťami a možnosťami, ktoré zaujali počas testovania.

V súčasnosti veľmi malé percento klientov chce odskúšať niečo nové.  Podľa našich skúsenosti a spätnej väzby vieme, že je to veľakrát časová záležitosť. Platí to aj pre programy, ktoré sú určené na tvorbu výkresov, alebo celých projektov. Sme zástancami a podporujeme odskúšať si nové programy, nakoľko  nám a našim klientom vedia veľakrát zefektívniť prácu prípadne ukázať nový inovatívny spôsob riešení.

Program BricsCAD, ktorý sa prebíja vo svete do popredia má veľa kvalitných a zaujímavých referencií, (ktoré si samozrejme ukážeme), no i napriek tomu ho využíva veľmi málo klientov na Slovensku a Českej republike.

Prijmite naše pozvanie dozvedieť sa o tomto kvalitnom belgickom riešení čo najviac informácií.

Tešíme sa na Vašu účasť!

9:00 – 9:10 | Úvodná prezentácia – zahájenie BricsCAD Day v21

 • Predstavenie spoločnosti cadvision.
 • Oboznámenie sa s programom BricsCAD DAY v21

Finančná časť | je určená pre riaditeľov spoločnosti, finančných managerov z pohľadu investícií do konštrukčného alebo projekčného riešenia.

9:10 – 9:50 | Prečo sa rozhodnúť pre produkt BricsCAD v21? , Prepočet investícií pre riešenie BricsCAD v21. Aké výhody prinesie BricsCAD Vašej spoločnosti? Hexagon BricsCAD trvalé licencie alebo Autodesk AutoCAD nájom

Michal Mhálik

 • Rozhodujete sa či ostať na Autodesk platforme v nájme alebo nájsť adekvátne riešenie s trvalými licenciami, ponúkame Vám jedinečnú príležitosť a porovnať  ceny licencií a funkcionalitu produktov AutoCAD a BricsCAD
 • Prestavenie spoločnosť Bricsys a Hexagon
 • BricsCAD a jeho modularita / prestavenie jednotlivých balíčkov
 • Ukážka rozpočtu Vašej investície do produktu BricsCAD.
 • Výhody produktu BricsCAD ako parametrický modelár v 3D a 2D
9:50 – 10:00 | Prestávka – video ukážky Case Study Bricsys | HEXAGON

Technická časť | Úvod do BricsCAD Lite / Pro | prezentácie sú určené pre všetkých ktorí potrebujú pracovať, otvárať a editovať formát DWG v 2D výkresoch alebo 3D modeloch.

10:00 – 10:15 | Prečo prejsť na BricsCAD riešenia?

Michal Mihálik

Odovzdáme Vám všetky dôležite informácie k produktu BricsCAD po technickej stránke. Popis možnosti produktu BricsCAD z pohľadu AutoCAD uživateľa, ktorým sa budeme ďalej detailnejšie venovať v ďalších prezentáciách.

10:15 – 10:20 | Prestávka
10:20 – 11:20 | Autocad vz. BricsCAD Lite, BricsCAD Pro – porovnanie produktov

Adam Miča

V tejto prezentácií sa dozviete ako umelá inteligencia urýchli vašu prácu pre 2D kreslenie a 3D modelovanie za dostupnú cenu. Predvedieme najnovšie funkcie a pracovné postupy, ktoré vám a vášmu tímu pomôžu rýchlejšie dokončiť vaše projekty. 

 • Automatická tvorba blokov z opakujúcich sa prvkov, 
 • Automatická parametrizácia 2D a 3D blokov,
 • Import Autocad prvkov (šablóny .dwt, dynamické bloky),
 • Nástroje pre Civil Engineering Site, 
 • Vizualizácia mračná bodov[AM1] , 
 • Inovatívne nástroje pre 3D modelovanie, 
 • Tvorba 3D zostáv,
 • Generovanie výkresov.

Výsledkom tejto prezentácie bude pochopenie toho ako môže BricsCAD zameniť váš  spôsob práce  a aké vlastnosti by mal mať štandardný CAD v roku 2021.

11:20 – 12:20 | OBED

BricsCAD pre strojárov | BricsCAD Mechanical | prezentácie sú určené pre užívateľov tvorby 3D parametrických modelov a zostav.

12:20 – 12:50 | Modelovanie parametrických modelov a zostáv v BricsCAD Mechanical

Michal Mihálik

V tejto prezentácií uvidíte všetky možnosti ktoré Bricscad ponúka pre konštruktérov. Pozrieme sa na produkt z pohľadu dlhoročného užívateľa a školiteľa produktov Inventor, AutoCAD Plant 3D a CADWorxu… „som milo prekvapený funkcionalitou produktu BricsCAD Mechanical“.

 • tvorba parametrického modelu z „mŕtveho modelu“ napr. formát stp
 • vytvorenie parametrickej zostavy
 • dynamické simulácie 3D zostáv
 • tvorba komplikovaných plechových dielov
 • vygenerovanie 2D výkresov do výroby a na kontrolu
12:50 – 13:20 | Porovnanie produktu BricsCAD Mechanical vz. Autodesk Inventor, Solidworks

Michal Mihálik

Popíšeme si niektoré top funkcie ktoré ponúkajú aj ďalšie produkty na trhu pre konštruktérov. Prečo nie ?

13:20 – 13:35 | Generovanie kusovníkov BOM, tvorba a nastavenie reportov – BOM manager

Andrej Lukáč

Rozvojom technológií dochádza čoraz k náročnejším požiadavkám na projektovú dokumentáciu, pričom sa kladú na projektantov stále väčšie nároky. Tým pádom môžu vznikať chyby pri čítaní výkresov, výpočtu čiastkových výsledkov, nepresnosť množstva, … Čo môže mať vplyv na výslednú cenu projektu. Preto sa v tejto prezentácií budeme venovať silným nástrojom BricsCADu na generovanie rôznych výstupov z projektu. Podrobnejšie si ukážeme vytváranie kusovníkov v produkte BricsCAD Mechanical pomocou BOM Managera a generovanie výkazu a výmeru v produkte BricsCAD BIM. Oba tieto nástroje ponúkajú mnoho užitočných funkcií, ktoré nám pomôžu vyvarovať sa chybám a šetriť čas.

13:35 – 13:45 | Prestávka – Coffee Break

BricsCAD pre architektov – BIM riešenie | BricsCAD BIM

13:35 – 14:15 | Modelovanie parametrických modelov v BricsCAD BIM – Architecture

Adam Miča

BIM 

V našej prezentácii sa budeme venovať kompletnému pracovnému postupu od konceptu až po dokumentáciu a to všetko v dwg. Predvedieme náš intuitívny modelovací engine pre design, engine na automatické tvorenie parametrov a pokročilú umelú inteligenciu na dosiahnutie BIMu najvyššej úrovne. 

 • Možnosti tvorby konceptu (design modelu), 
 • Realizácia 3D modelu pomocou smart funkcií,  
 • Vizualizácia vášho projektu, 
 • Spolupráca na projekte pomocou IFC 4.0, BCF a importu Revit súborov. 
14:15 – 14:35 | Tvorba 2D pohľadov BricsCAD BIM – Architecture

Adam Miča

Až 80% prác na projekte sú opakujúce sa úlohy a jednou z týchto úloh je aj tvorba výkresov a prehľadného štruktúrovaného projektu. Ukážeme vám ako tieto problémy zvláda BricsCAD BIM pomocou panelu BIM PROJECT BROWSER a tvorenia vlastných šablón pre rôzne druhy výkresov.

14:35 – 14:50 | Výkaz a výmer BIM v BricsCAD BIM – addin CVI Reporter

Andrej Lukáč

Rozvojom technológií dochádza čoraz k náročnejším požiadavkám na projektovú dokumentáciu, pričom sa kladú na projektantov stále väčšie nároky. Tým pádom môžu vznikať chyby pri čítaní výkresov, výpočtu čiastkových výsledkov, nepresnosť množstva, … Čo môže mať vplyv na výslednú cenu projektu. Preto sa v tejto prezentácií budeme venovať silným nástrojom BricsCADu na generovanie rôznych výstupov z projektu. Podrobnejšie si ukážeme vytváranie kusovníkov v produkte BricsCAD Mechanical pomocou BOM Managera a generovanie výkazu a výmeru v produkte BricsCAD BIM. Oba tieto nástroje ponúkajú mnoho užitočných funkcií, ktoré nám pomôžu vyvarovať sa chybám a šetriť čas.

14:50 – 15:10 | Bricsys 24/7 – cloud riadenie projektov

Adam Miča, Michal Mihálik

Riadenie projektov cez cloud riešenie web prostredie. Ukážeme si prezerač „viewer“ 3D modelov a workflow projekčnej dokumentácie.

15:10 – 15:20 | Ukončenie a zhodnotenie prezentácií

cadvision s.r.o. | Michal Mihálik | Adam Miča | Andrej Lukáč