CADpiping

Professional Blogs


1 Comment

CAESARII Nuclear

CAESARII Nuclear

Vážená pani, vážený pán,

spoločnosť cadvision v spolupráci s Intergraph pre Vás pripravili formou webináru prezentáciu nového produktu “CAESARII Nuclear″, ktorý Vám odprezentuje technik od Intergraph.

Prijmite preto naše pozvanie a zúčastnite sa na online prezentácii, ktorá sa uskutoční v stredu 16.4.2014, v čase 10,00 – 11,30 hod.

Máte jedinečnú možnosť zoznámiť sa s  produktom a položiť otázky k téme, ktorá Vás určite zaujme.

Prihlasujte sa na email: michal.mihalik@cadvision.sk , následne Vám pošleme odkaz, na ktorom si budete môcť prezentáciu pozrieť.

Tešíme sa na Vašu účasť

Click to access CAESAR_II_Nuclear_Product_Sheet.pdf

http://www.coade.com/products/caesarii-nuclear

CAESARII Nuclear_cadvision

CAESARII Nuclear_cadvision