CADpiping

Professional Blogs

HEXAGON

Intergraph® CADWorx ® Plant Professional

Intergraph® CADWorx ® Plant Professional

Intergraph CADWorx Plant Professional obsahuje najkomplexnejšiu paletu  nástrojov pre efektívne navrhovanie potrubných celkov. Riešenie je jednoduché na naučenie a pomáha tisíckam firiem rýchlejšie a presnejšie tvoriť.

Oblasti použitia

Vývoj a navrhovanie potrubných celkov, potrubí, zariadení, oceľových konštrukcií, petrochemický a chemický priemysel, elektrárne, ropné veže na mori, potravinársky priemysel, pivovarníctvo, farmaceutika, čističky vôd, technické zariadenia budov, stavby lodí a architektúra.

Rozšírené schopnosti

 • Steel Professional – Oceľové konštrukcie
 • P & ID (štandard) – technologické schémy
 • Design Review – prehliadač pre vytvorenú projekčnú dokumentáciu
 • Equipment – Zariadenia

Intergraph® CADWorx ® Plant

Verzia: CADWorx Plant Professional

Verzia Professional: Verzia Standard:
 • Inteligentné návrhy 3D potrubia
 • Špecificky riadený návrh
 • Oceľové konštrukcie
 • Zariadenie
 • Žľaby / káblové žľaby
 • Kontrola kolízie
 • ISOGEN izometrie
 • Priame databázové prepojenie
 • Model – P&ID synchronizácia
 • Intergraph CADWorx Design Review   súčasťou produktu
 • Intergraph CADWorx P&ID súčasťou produktu
 • Prepojenie na pevnostné analýzy
 • Špecificky riadený návrh
 • CADWorx Steel – oceľové konštrukcie
 • Equipment – Zariadenie
 • Žľaby / káblové rozvody
 • Automatické izometrie
 • Export do externých databáz
 • Prepojenie na pevnostné analýzy
 •  

Intergraph® CADWorx ® DraftPro™

Intergraph® PV Elite™

PV-Elite je graficky užívateľsky jednoduchý softvér, ktorý poskytuje inžinierom, projektantom, výrobcom a inšpektorom s schopnosťou kompletného návrhu vysokých veží (kolóny), horizontálne nádoby, jednotlivé nádoby a výmenníky tepla. PV-Elite má zložku pre analýzy modul CodeCalc, ktorý je tiež k dispozícii ako samostatný program.

PV-Elite môže byť použitý pre úplný štrukturálny návrh alebo návrh najrôznejších nádob a komponentov nádob podľa najnovších štandardov od ASME Code Section VIII Division 1, Division 2, Canadian NBC, EN-13445 a PD5500 (britský kód) pravidiel.

 • Návrh a analýza nádob
 • Návrh a analýza výmeníkov
 • Návrh a analýza napojení potrubia
 • Analýza obdĺžnikových a nekruhových nádob (eliptických, cylindrické,..)
 • Analýza jednotlivých komponentov
 • Grafické zobrazenie
 • Nástroje a navigátor pre navrhovanie
 • Komplexná kontrola chýb
 • Návrh klenby (support), nohy a plášť
 • Reporty definované používateľom
 • Analýza pre horizontálne prvky na vertikálne nádoby
 • Analýza vetra
 • Seizmická analýza
 • Medzinárodné kódy nádob
 • Rozsiahla databáza materiálov
 • Databáza a modely ocelí
 • Prepojenie na COADE CADWorx Equipment / zariadenia
 • Prepojenie na COADE PV Fabricator / továrne

 

Intergraph® CAESAR II®

CAESAR II Release 2011 R1 (Version 5.31)

Caesar II je silný nástroj pre výpočet namáhania tlakovej analýzy potrubných trás, ktoré sú merateľné a porovnateľné. Caesar II bol prvým produktom pre špeciálne pevnostné navrhovanie pre PC prostredie. Obsahuje širokú škálu možností z početných potrubných kódov, dilatačné špáry, ventily & príruby a štrukturálne databázy, model potrubia, zariadenia (equipments), napojenie nádob, analýza časového priebehu.

 • Statická a dynamická analýza
 • Intuitívne vytvorenie modelu analýzy
 • Grafické zobrazenie
 • Nástroje pre navrhovanie a Wizards
 • Načítanie  a zobrazenie modelov potrubia
 • Komplexná kontrola chýb
 • Reporty definované používateľom
 • Analýza vetra a kývania
 • Seizmickej a podpora vysporiadania analýza
 • Medzinárodné kódy potrubia
 • Rozsiahla databáza materiálov
 • Databáza modelov
 • Dilatačné medzery a databáza závesov
 • Návrh závesov
 • Obojsmerné prepojenie na CADWorx Plant

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s