CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

CADWorx E&I link CADWorx Plant 3D

CADWorx E&I link CADWorx Plant 3D

spoločnosť Intergraph ponuka komplexne riešenia je to možne vidieť aj pri možnosti tvorby Elektro schém, MaR (Instruments a vytvorenie P&ID schém (technologických schémach).

Intergraph umožňuje vytváranie technologických schém “CADWorx P&ID” a prepojenie na meranie a reguláciu (Instruments) + elektro schému zapojenia “CADWorx E&I” (instrumentand electrical design).

CADWorx E&I

Môžete si pozrieť aj video produktu : VIDEO –> Continue reading