CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Honeywell – Unisim Design

spoločnosť cadvision s.r.o. je channel partnerom spoločnosti Honeywell pre Slovensky, Česky a Maďarský trh.

Production Design: UniSim Design Suite

Plant Design and Simulation Products:

 • UniSim® Design (steady-state)
 • UniSim® Dynamics Options
 • UniSim® Flare
 • UniSim® Spirally-Wound Tube Bundle Module
 • UniSim® 3rd Party Options

Equipment Design and Simulation Products:

 • UniSim® Shell-Tube Exchanger Modeler
 • UniSim® Crossflow Exchanger Modeler
 • UniSim® Plate-Fin Exchanger Modeler
 • UniSim® Fired Process Heater Modeler
 • UniSim® Plate Exchanger Modeler
 • UniSim® FeedWater Heater Modeler
 • UniSim® Process Pipeline Modeler

Conceptual Design Product:

 • UniSim® ExchangerNet

Physical Properties Product:

 • UniSim® ThermoWorkbench

https://www.honeywellprocess.com/en-US/explore/products/advanced-applications/unisim/Pages/unisim-design-suite.aspx

 • UniSim 3D Connect
 • UniSim Curriculum
 • UniSim Field View
 • UniSim Operations Suite

 


Leave a comment

Simtronics

Spoločnosť cadvision s.r.o. je distributor produktov simtronics pre Europu.

Sledujte niekoľko informácií k produktom Simtronics:

http://www.simtronics.com/site/dss100/videos/#.V35oQ7iLRjG

http://www.simtronics.com/site/dss100/videos/inkling_spm700.htm

Realizujte tréning údržby na realných príkladoch. Možnosť využitia 3D modelu

Virtual Field Operator (VFO)

Virtual Field Operator (VFO)

DSS-100 Dynamic Simulator System

                                 
Pokiaľ žiadate viac informácii kontaktujte nás na :
michal.mihalik@cadvision.sk
00421 910 44 77 83