CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

PF 2013

Vážení obchodní partneri,

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2013!

spoločnosť Cadvision praje tie najkrajšie Vianoce, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2013. Radi by sme zároveň poďakovali za spoluprácu v uplynulom období.

Veselé Vianoce
Cadvision

Dear Business Partners,

Merry Christmas and happy new year 2013!

 We wish all our business partners the most beautiful Christmas, good luck, health and success in the new 2013. We would like to also thank you for your cooperation in the past year and we are happy that we can provide quality service for you.

 Merry Christmas

Cadvision

Cadvision_PF2013