CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

From CADWorx to SmartPlant

spoločnosť cadvision v spolupráci Intergraph CZ Praha Vám ponúka TOP veľké riešenia SMART 3D a menšie riešenia CADWorx 3D. Názorná ukážka ich vzájomná koordinácia týchto riešení.

Prinášame možnosti ako spolupracovať medzi týmito dvomi riešeniami:

From CADWorx to SmartPlant

Did you know that it is possible for sub-contractors, using CADWorx, to effectively collaborate and deliver designs to EPCs and OOs using SmartPlant? And did you know that such collaboration can be a lossless process?

Join this session at HxGN LOCAL CAU Houston 2016 to find out how ANSALDO ENERGIA, Italy, was able to work with CADWorx and deliver their designs into a client’s Smart3D model. Through using an example model you can learn how CADWorx models can be configured to work with SmartPlant and how information can be subsequently leveraged by SmartPlant tools such as Smart3D, SmarttPlant Construction, SmartPlant InterOp and SmartPlant Foundation.

 

zdroj: http://coade.typepad.com/coadeinsider/2016/07/from-cadworx-to-smartplant.html

 


1 Comment

Intergraph 2017

Aktualne sú dostupné nové verzie produktu:

  • PV Elite 2017
  • CAESARII 2017
  • CADWorx 2017
  • VVD

Service pack:

  • CAESAR II 2017 CHM File with Search (CAESAR II 2017 Help File Download.zip)
  • CAESAR II 2017 Hot Fix 1 (09.00.00.5901) (CAESARII_2017_IR_HF1 (09.00.00.5901).zip)
  • CADWorx Plant 2017 SP1 (17.00.01.00035) (CADWorxPlant_2017_SP1.zip)
  • OrthoGen v10.00.00.5110 (OrthoGen_Update_10.00.00.5110.zip)

pre zaslanie aktualizácií kontaktujte :

michal.mihalik@cadvision.sk

00421 910 447 783