CADpiping

Professional Blogs

Support ACADP3D

AutoCAD Plant 3D / Content for requests:

 1. AP3D – Nastavenie odlišného formátu názvu výkresu pre PID alebo P3D typové výkresy

 2. AP3D – Aktualizovanie užívateľských vlastností zo spec editoru do plant3D a zobrazovanie 3D dát v PID výkresoch

 3. AP3D – Specdriven riadený PID projekt a prepojenie PID komponentov s 3D prvkami

 4. AP3D – Vytvorenie vlastného endtype a použitie rôznych typov spojov a tesnení pre takto vytvorený endcode

 5. AP3D – Cesta k databáze a jej premiestnenie

 6. AP3D – Aktualizácia špecifikácie

 7. AP3D – Vytvorenie a aktualizácia užívateľských položiek v katalógu a databáze

 8. AP3D – Odstránenie nepriradených čísiel trás nachádzajúcich sa v data manager

 9. AP3D – Priradenie farby užívateľom vytvorenej vlastnosti cez okno v color and layer settings

 10. AP3D – Nastavenie tolerancie napojenia potrubí (prvkov) pod uhlom a mimo osovo.

 11. AP3D – Dynamické vlastnosti pre ventily a katalóg hrdiel

 12. AP3D – Vytvorenie a vloženie vlastného 3D modelu do programu AutoCAD Plant3D

 13. AP3D – Úprava oceľových profilov pomocou Sqlite expert personal

 14. AP3D – Nastavenie fixnej dĺžky pre potrubie podľa užívateľa

 15. AP3D – Vytvorenie tagovateľného komponentu

 16. AP3D – Nastavenie tagu pre automatickú zmenu dimenzie a tagovanie v Plant3D

 17. AP3D – Úprava long description (názvu) s užívateľsky vytvoreným údajom

 18. AP3D – Konvertovanie špecifikácie supportov z inch do metrického systému bez katalógov a vytvárania nových komponentov

 19. AP3D – Úprava hrdiel pre aparáty vytvorené v plant3D

 20. AP3D – Úprava zobrazovania vlastností pri prejdení kurzorom myši nad položkou plant3D

 21. AP3D – Custom long description pre zobrazovanie v izometriách

 22. AP3D – Cut length potrubia pre rôzne šírky buniek

 23. AP3D – Izometrické značky – správne zobrazovanie

 24. AP3D – Zrýchlenie práce s rezmi pri veľkých zostavách a doplnenie požadovanej mierky, ktorá sa nenachádza v zozname mierok

 25. AP3D – Odfiltrovanie nastavenia existujúcich komponentov zo zobrazovania v report creator

 26. AP3D – Výkaz položiek podľa čísla trasy

 27. AP3D – Vytvorenie Autocad súboru zo súboru programu Navisworks