CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Workshop s Intergraph Plant Design 2013 Česka republika

Vážená pani, vážený pán,
dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na už tradičnú udalosť pod pracovným názvom „Workshop s Intergraph Plant Design 2013“. Ide o neformálne stretnutie spojené s prezentáciou ucelených riešení spoločnosti Intergraph pre oblasť návrhu potrubných systémov, technologických celkov i komplexných chemických, potravinárskych, energetických, petrochemických a iných spracovateľských závodov.

Continue reading

Workshop s Intergraph Plant Design 2013 Slovensko

Leave a comment

Workshop s Intergraph Plant Design 2013
Utorok, 13. Novembra 2012, 8:30 – 15:00

Vážená pani, vážený pán,

dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na už tradičnú udalosť pod pracovným názvom „Workshop s Intergraph Plant Design 2013“. Ide o neformálne stretnutie spojené s prezentáciou ucelených riešení spoločnosti Intergraph pre oblasť návrhu potrubných systémov, technologických celkov i komplexných chemických, potravinárskych, energetických, petrochemických a iných spracovateľských závodov.
Zámerom akcie je predstaviť Vám kompletný ekosystém produktovej rady Plant Design od spoločnosti Intergraph, vo forme živej ukážky pracovného postupu projektovania technologického celku (od P&ID schém, cez 3D model, strojné vybavenie, oceľové konštrukcie, až po pevnostnú analýzu a optimalizáciu potrubárskeho projektu, detekcie kolízií a vizualizácie projektu) s výhľadom do budúcnosti.
Približne trojhodinový program „Workshop s Intergraph Plant Design 2013“ je koncipovaný ako neformálne a diskusné stretnutie, ktorého cieľom je predovšetkým výmena skúseností a možnosť inšpirácie. Na záver stretnutia bude prezentácia CEASAR II v praxi pre výpočet namáhania tlakovej analýzy potrubných trás.
Prezentácií sa zúčastnia aj Paulo Moncores (Regional Manager – Europe, ICAS Group – Intergraph) a Maciej Wojtasiewicz (Vice President – DataComp).

View the pictures →

This gallery contains 1 photo.