CADpiping

Professional Blogs

cadvision

cadvision

Consulting – Implementation – Analysis – Training

Hlavnou náplňou spoločnosti Cadvision s.r.o. je poskytovanie služieb pre CAD produkty od spoločností Autodesk a Intergraph.

Spoločnosť Cadvision s.r.o. ponúka konzultácie, implementácie (nastavenia), analýzy, technickú podporu a špecializované školenia pre pokročilých užívateľov programov od spoločností Autodesk a Intergraph.

Spoločnosť ďalej poskytuje audit spoločnosti pre využiteľnosť softwarových riešení a funkčnosť hardwaru, na základe ktorého je možné zhodnotiť prípadnú investíciu do rozvoja firmy. Primárnou úlohou tímu špecialistov s praktickou znalosťou jednotlivých oblastí projektovania je implementácia software v jednotlivých firmách a zúročenie ich investícií do pokročilých návrhových nástrojov.

Školenia

Cadvision s.r.o. preferuje individuálny prístup pri školení a konzultáciách tzv. špeciálne školenie ušité na mieru každému klientovi. Takmer výhradne školíme zákazníkov na základe analýzy jeho potrieb, analýzy vstupných dát zákazníka a na konkrétnych projektoch.

Vyberáte si vhodné riešenie a neviete si vybrať z tej veľkej škály riešení pre projekciu,  konštrukciu a správu dokumentácie? Pripravíme pre Vás prezentáciu produktov od spoločnosti Autodesk, Intergraph a Bluecielo. Pripravíme prezentácie na základe analýzy (zisteného procesu) v spoločnosti.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s