CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Merry Christmas and happy new year 2018!

PF 2018

Vážení obchodní partneri,

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2018!

spoločnosť Cadvision praje tie najkrajšie Vianoce, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2018. Radi by sme zároveň poďakovali za spoluprácu v uplynulom období.

Veselé Vianoce
Cadvision

Dear Business Partners,

Merry Christmas and happy new year 2018!

 We wish all our business partners the most beautiful Christmas, good luck, health and success in the new 2018. We would like to also thank you for your cooperation in the past year and we are happy that we can provide quality service for you.

 Merry Christmas

PF2018 cadvision


Leave a comment

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR

Ponuka na spracovanie interných predpisov a dokumentov na ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation – „GDPR“):

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

Spracovanie dokumentácie GPDR

https://www.m-files.com/en/ecm-solution-for-easy-gdpr-compliance

Audit ochrany osobných údajov / viac informácií:

Continue reading