CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

PIPEFórum´18

Vážený pán/pani,

rád by som sa Vám v mene spoločností Cadvision,s.r.o. a Hexagon, Leica  poďakoval za účasť na fóre Pipe Fórum´18, ktorý sa konal  13.3. – 14.3.2018 – MIKULOV  Česka Republika.

Bližšie informácie k prezentovaným produktom nájdete na a fotky z prezentácií:

FOTKY:

Continue reading


Leave a comment

Fluid software TraCéo

TRACÉOCAD,
THE PRODUCTIVITY
ENHANCERS

At Tracéocad we’ve devoted years of experience in the fields of fluid engineering and design to enhancing your productivity. Our global offer includes advice and guidance to provide you with the most pragmatic and efficient software solutions. We cover every step, from creating to managing all types of fluids related technical drawings.

Bricscad-v18-video-presentation-autofluid-en

Continue reading


Leave a comment

Produkt OrthoGen

Pri tvorbe výkresovej dokumentácie sa užívatelia často stretávajú hlavne so zdĺhavosťou pri ich úprave, najmä kótovaní jednotlivých výkresov, označovaní jednotlivých vetiev resp. zariadení. Ďalšou nevýhodou pri úprave 3D modelu je nutné opäť zoradiť kótovacie čiary, doplniť chýbajúce údaje a podobne. V tomto článku si bližšie predstavíme nástroj, ktorý je práve určený na urýchlenie a zefektívnenie práce. Týmto nástrojom je OrthoGen od spoločnosti Hexagon. Jedná sa o doplnok pre CadWorx Plant, kde po zakúpení a inštalácií tohto doplnku má užívateľ silný nástroj na automatické kótovanie a označovanie výkresov. Continue reading