CADpiping

Professional Blogs

Upútavka P&ID

Leave a comment

Softvér nástrojov ponúka pre projektantov a modelárov nielen 3D nástroje, ale aj nástroje na vytváranie technologických schém P&ID. Jedná sa o dobre využiteľné a pre užívateľov ľahko nastaviteľné softvérové riešenie pre kreslenie takýchto schém. Softvér dokáže pracovať bez databázy, no avšak pre jeho plné využitie je potrebné nastaviť databázu, ako napr. MDB Access databázu, poprípade SQL databázu.

P1

Na 2.ročníku konferencie PipeFórum 2018, spoločnosti Cadvision s.r.o., s partnermi preto budú ukázané okrem noviniek verzie 2018, aj nasledujúce ukážky z časti programu CADWorx 2018 P&ID.

Ukážka prostredia a vysvetlenie jednotlivých záložiek pre tvorbu technologických schém

V tomto kroku sa ukáže celé pracovné prostredie programu CADworx P&ID professional 2018.

P2

Ukážka rozdielu pri tvorbe P&ID s databázou a bez databázy

V tomto bode bude poukázané na možnosti a rozdiely pri použití Cadworx P&ID bez databázy a s databázami, na báze Access a SQL. Uvidíme, že pri použití Cadworx bez databázy, nebudú k dispozícií všetky požadované položky a nastavenia, ktoré uľahčujú prácu užívateľom.

P3

  • Databáza na báze MDB – vytvorenie a práca s MDB, prednastavené šablóny

P4

  • Databáza na báze SQL – vytvorenie a spustenie SQL servera a práca s databázou

P5

 

 Vytvorenie vlastných značiek ventilov, zariadení, redukcií a pod. z požadovaných blokov

V tejto sekcií si ukážeme, ako jednoducho, ľahko a efektívne, dokážeme vytvoriť jednotlivé symboly pre ventily, zariadenia alebo pre spojenia výkresov pri prechode potrubného celku na iný výkres. Okrem toho poukážeme aj na vytvorenie zostavy viacerých komponentov a použitie ich v ďalších projektoch.

P6

Namapovanie atribútov, preberacie vlastnosti komponentov, a nastavenie line number tagu pre potrubné celky

V tejto sekcií bude riešená ukážka nastavenia namapovania užívateľom vytvorených atribútov s požadovanými atribútmi nachádzajúcimi sa priamo v MDB alebo SQL vytvorenej databáze. V ďalšom kroku si ukážeme, ako ľahko a efektívne je možné vytvoriť tagovanie potrubia, podľa užívateľsky zvolených vlastností. Takisto v danej sekcií bude zahrnuté preberanie vlastností komponentov z potrubia, ako médium, oblasť a podobné.

P7

Ukážka vytvorenia technologických schém, tagovanie komponentov, označovanie trás, vkladanie zostáv na danú trasu, umiestnenie regulačných ventilov a ich pohonov, vytvorenie zostáv pre jednotlivé zostavy instrumentov, ukážka vytvorenia MaR slučiek z prednastavených šablón v programe Cadworx

Sekcia ukážok bude zameraná predovšetkým na postupné vytváranie technologických schém od začiatku, až po prepojenie takýchto komponentov s ostatnými výkresmi. Ukážeme si rozdiel pracovania programu pri prepojení so špecifikáciou a bez špecifikácie a ako je možné tieto hodnoty získavať z danej špecifikácie. Okrem toho bude ukázané vytvorenie regulačných ventilov a ich pohonov, ako aj zjednotenie jednotlivých častí pohonov/instrumentov (MaR), ako jedného celku. Softvér Cadworx takisto poskytuje pred vytvorené šablóny na generovanie MaR výstupných slučiek.

P8

Pracovanie s P&ID projektom v offline režime pri využití databáz

Pri pracovaní s P&ID projektom sa niekedy stáva, že práve nie je dostupný internet a teda nie je možné využiť sql databázu, alebo užívateľ sa nenachádza v budove firmy a vtedy nemá prístup k projektu a ich databázam. Softvér Cadworx zahŕňa riešenie na prenos jednotlivých výkresov z projektu do novej lokácie, pričom pri využití mdb databázy vytvorí na požadovanej novej lokácií aj mdb databázu, ktorá je totožná s pôvodnou projektovou databázou. Tým užívateľ môže pokračovať s projektom aj mimo svojho pracoviska a plne využívať softvér P&ID s databázou. Pri pracovaní bez databázy a kopírovaním jednotlivých výkresov zo zložky s databázou, mimo zložky s databázou, výkresy fungujú, avšak s obmedzením funkcií. Pri použití funkcie check in/out manager, sa okrem požadovaných výkresov, môžu premiestňovať aj výkresy, s ktorým sú dané výkresy prepojené.

P9

P10

Vytváranie reportov cez mdb databázu, úprava komponentov a kontrola inkonzistencie daných prvkov voči 3D modelu.

V programe access, pri použití cadworxu cez mdb databázu, sa nachádza pred vytvorený zoznam jednotlivých úprav daných komponentov a takisto možnosť vytvárania reportov. To znamená, že užívateľ má možnosť si vygenerovať požadovaný výkaz materiálu, zoznam vetiev alebo ventilov v priebehu pár kliknutí. Okrem toho, pri prepojení databáz 3D a P&ID si pri vložení týchto komponentov môžeme preveriť v tejto databáze tzv. „incosistence report“, ktorý užívateľovi umožní sledovať zmeny na prepojených komponentoch databázovo. Samozrejme, tieto reporty je možné dodatočne upraviť prostredníctvom samotného access, a poprípade rozpisku daných výkazov, kde užívateľ rýchlo, jednoducho a efektívne vloží požadované informácie o svojej spoločnosti.

P11

P12

P13

 

Používanie špeciálnych nástrojov programu a nástrojov vyvinutých spoločnosťou CADvision

V programe Cadworx sa takisto nachádzajú aj špeciálne nástroje na úpravu prvkov na globálnej úrovni, čím urýchľujú prácu. Táto sekcia zahrnie ukážku, kde sa danými nástrojmi zmenia jednotlivé komponenty jednotlivo, ale aj na globálnej úrovni a exportujú výkresové údaje do excelu rýchlo a efektívne. Okrem toho bude poukázané na možnosť jednotlivej zmeny blokov, poprípade pri viacnásobnom výbere komponentov hromadnej zmeny symbolov pre dané komponenty.

Okrem toho, že spoločnosť Cadvision poskytuje základné služby pre produkty od spoločnosti Hexagon (Intergraph), vyvíjame nové nástroje pre našich zákazníkov. Jedným z takýchto nástrojov bol práve tzv. master katalóg, z ktorého si užívateľ vyberie požadovaný komponent, ktorý po zvolení vyplní všetky atribúty do daného komponentu. Okrem toho označením a výberom komponentu, je takto zvolený komponent rovno vyfiltrovaný a užívateľovi zobrazí len komponenty, ktoré sú rovnaké s vybraným komponentom (veľkosťou, špecifikáciou, typom). Okrem toho bola vyvinutá aj utilita, ktorá po nakreslení AutoCAD polyline, po zadaní hodnoty, priradí požadovaný údaj, ktorý reprezentuje objednávacie číslo komponentu pre danú oblasť.

PP

PP1.PNG

P18

PP2

Využitie nástroja Cadworx Internet Publisher na vygenerovanie html dokumentu na účely zdieľania dát

Ak užívateľ vlastní Cadworx P&ID professional, automaticky sa nainštaluje softvér Cadworx Internet Publisher (IP) . Jedná sa o silný nástroj na zdieľanie požadovaných dát, či už externým firmám alebo priamo investorovi. Sekcia obsiahne ukážku vytvorenia projektu pre Cadworx IP, kde sa ukáže priamo vytvorenie projektu totožného s projektom PID do html výstupu.

P21.PNG

P22

Poukázané bude na pohyb v danom projekte, možnosti revízií, výkazov a zobrazenie len požadovaných výkresov a atribútov, ktoré chce užívateľ, aby boli dostupné pre možnosti zdieľania dát mimo firmu.

P23

Uveďme si to na príklade, keď sú vyplnené ceny na položkách ventilov, avšak užívateľ chce mať tieto informácie len na internej úrovni, a preto si zvolí, že tieto atribúty na zdieľanom projekte, vo webovom rozhraní, zobrazené nebudú. Daný projekt takisto môže obsahovať aj kompletnú dokumentáciu k daným komponentom, ako sú ventily, zariadenia a iné.

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s