CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Upútavka na softvér CADWorx Structure

CADWorx Structure je relatívne novým nástrojom v portfóliu softvérov spoločnosti Hexagon. Vo verziách CADWorx Plant 2016 a nižšie obsahoval samostatný panel záložiek pre oceľové prvky a ich vkladanie. Vo verzií 2017 tento panel záložiek bol stále súčasťou softvéru, avšak spoločnosť Hexagon vyvinula samostatný softvér pre tvorbu oceľových konštrukcií a to CADWorx Structure 2017. Obsahoval katalógy jednotlivých oceľových prvkov, samozrejmosťou boli predchádzajú príkazy a nástroje zo záložiek “steel” v softvéri CADWorx Plant. Od novej verzie 2018 bol panel nástrojov “steel“ odstránený z produktu CADWorx Plant a tvorba oceľových konštrukcií je teraz vyhradená pre produkt CADWorx Structure 2018.

AA

Continue reading


Leave a comment

Upútavka na produkt CADWorx Plant

Spoločnosť Cadvision ako výhradný distribútor produktov od spoločnosti Hexagon (po starom Intergraph) ponúka vo svojom portfóliu aj program na modelovanie potrubných celkov CADWorx Plant 2018. Spolu s nástrojmi CADWorx P&ID Professional 2018, CADWorx Structure 2018 a Orthogen tvoria dokonalý balík nástrojov na vytvorenie kompletnej  3D a 2D dokumentácie pre projekt potrubných systémov. V počiatočnej fáze užívateľ vytvorí potrubné schémy/ diagramy v programe CADWorx P&ID, následne použitím CADWorx Plant sa vymodelujú dané diagramy do podrobných detailov, riešia sa kolízie, počty kolien, t-kusov a komponentov, ktoré nie je možné z dôvodu zobrazenia zistiť v P&ID diagramoch. CADWorx Structure rieši podporné a oceľové konštrukcie a ponúka databázu jednotlivých oceľových profilov. Výstupným riešením je dokumentácia diagramov z programu P&ID, modelu izometrií a rezov z programu Plant a oceľových konštrukcií z programu Cadworx Structure a dodatočné automatické kótovanie 2D pohľadov produktom Orthogen.

V tejto sekcií bude poskytnutý prehľad o funkciách a možnostiach produktu CADWorx Plant 2018, novinkách v tejto verzií a vzájomným prepojením s produktom CADWorx P&ID 2018. Prezentácia bude pozostávať z nasledujúcich krokov:

Continue reading