CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Fluidflow3 3.30 – Trial

Otestujte si kvalitné riešenie na trhu pre izotermické a neizometrické výpočty prietokového odporu, optimálneho priemeru, kapacity, teplotného gradientu pozdĺž rozvetveného a nerozvetveného potrubia,  výber z kompresorových zariadení, s prihliadnutím na geometrické charakteristiky potrubnej siete, charakteristiky rúr a ich izolácie, montáž širokej škály voliteľného príslušenstva, tepelné vlastnosti prepravovaných kvapalín a plynov, teploty okolia.

Prvý a jediný softvér určený pre výpočet tokov: nestlačiteľných, stlačiteľných, dvojfázových ( kvapalina – plyn ), Newtonovských kvapalín a ukladania kalov.

ff3setup3.30