CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Simtronics

Spoločnosť cadvision s.r.o. je distributor produktov simtronics pre Europu.

Sledujte niekoľko informácií k produktom Simtronics:

http://www.simtronics.com/site/dss100/videos/#.V35oQ7iLRjG

http://www.simtronics.com/site/dss100/videos/inkling_spm700.htm

Realizujte tréning údržby na realných príkladoch. Možnosť využitia 3D modelu

Virtual Field Operator (VFO)

Virtual Field Operator (VFO)

DSS-100 Dynamic Simulator System

                                 
Pokiaľ žiadate viac informácii kontaktujte nás na :
michal.mihalik@cadvision.sk
00421 910 44 77 83