CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

PipeFórum´18 | Medzinárodné stretnutie užívateľov Pipe Stress Analysis

PipeFórum´18 | 

Medzinárodné stretnutie užívateľov Pipe Stress Analysis

13.3. – 14.3.2018 – MIKULOV  Česka Republika — MAPA MIKULOV

| HEXAGON | HONEYWELL |

| FLUIDFLOW | SIMTRONICS | M-FILES | AUTODESK |

REGISTRÁCIA tu: https://cadpiping.sk/pipeforum/

Registrujte sa, prosím, a vyberte si témy, ktoré Vás zaujali a radi by ste sa ich zúčastnili na druhý deň. Registrácia je do 28.2.2018

Registračný poplatok činí 800 Kč alebo 29 EUR s DPH a zahŕňa účasť na konferencii, stravovanie obidva dni konferencie a konferenčné materiály. Ubytovanie nie je súčasťou registračného poplatku. Účastníci si hradia ubytovanie sami v hotelovej recepcii.

Continue reading


Leave a comment

Prehľad programovania / cadvision

Prehľad programovania

AutoCAD

 • Tvorba dynamických blokov a ich parametrizácia
 • Automatizácia tvorby výkresovej dokumentácie v zmysle vkladania blokov, vkladanie tabuliek, reportov, kusovníkov, QR alebo čiarových kódov a rohových pečiatok
 • prepočet hodnôt, kvantít a pod.
 • Synchronizácia atribútov blokov s ERP systémami
 • Export údajov do rôznych formátov (doc, xls, csv, xml, pdf)

Inventor

 • Tvorba a parametrizácia vlastného obsahového centra – štandardných dielov
 • Inicializácia nomenklatúr a skladových čísel
 • Špeciálne spracovanie kusovníkov zostavy v zmysle rôznej úrovne detailov
 • Vlastné nastavenie pre rôzne typy podzostáv (referenčná,
 • Filtrovanie, zlučovanie, prepočet kvantít
 • Konfigurovateľný vzhľad reportu
 • Synchronizácia s ERP
 • Export do rôznych formátov (doc, xls, csv, xml, pdf)

Revit

 • Tvorba špecializovaných parametrických rodín
 • Automatizácia procesu projektovania stavby
 • Automatická vkladanie prvkov, parametrizácia, polohovanie
 • Spracovanie kusovníkov, prepočet, zoskupovanie, označovanie, párovanie
 • Vykazovanie, prepočet dielov k montáži bez nutnosti ich modelovania (spojovací materiál, lemovacie prvky, tesnenia, výplne,…)
 • Export kusovníkov do rôznych formátov (doc, xls, csv, xml, pdf)

Continue reading