CADpiping

Professional Blogs

Prehľad programovania / cadvision

Leave a comment

Prehľad programovania

AutoCAD

 • Tvorba dynamických blokov a ich parametrizácia
 • Automatizácia tvorby výkresovej dokumentácie v zmysle vkladania blokov, vkladanie tabuliek, reportov, kusovníkov, QR alebo čiarových kódov a rohových pečiatok
 • prepočet hodnôt, kvantít a pod.
 • Synchronizácia atribútov blokov s ERP systémami
 • Export údajov do rôznych formátov (doc, xls, csv, xml, pdf)

Inventor

 • Tvorba a parametrizácia vlastného obsahového centra – štandardných dielov
 • Inicializácia nomenklatúr a skladových čísel
 • Špeciálne spracovanie kusovníkov zostavy v zmysle rôznej úrovne detailov
 • Vlastné nastavenie pre rôzne typy podzostáv (referenčná,
 • Filtrovanie, zlučovanie, prepočet kvantít
 • Konfigurovateľný vzhľad reportu
 • Synchronizácia s ERP
 • Export do rôznych formátov (doc, xls, csv, xml, pdf)

Revit

 • Tvorba špecializovaných parametrických rodín
 • Automatizácia procesu projektovania stavby
 • Automatická vkladanie prvkov, parametrizácia, polohovanie
 • Spracovanie kusovníkov, prepočet, zoskupovanie, označovanie, párovanie
 • Vykazovanie, prepočet dielov k montáži bez nutnosti ich modelovania (spojovací materiál, lemovacie prvky, tesnenia, výplne,…)
 • Export kusovníkov do rôznych formátov (doc, xls, csv, xml, pdf)

Civil 3D

 • Spracovanie šablón podzostáv pre líniové stavby
 • Riadenie rozmerov, sklonu resp. prevýšenia modelu koridoru v oblúku

 

ProgeCAD

 • detto

 

Inicializácia a štandardizácia

 • Tvorba výkresových šablón
 • Tvorba parametrických blokov (AutoCAD), štandardných dielov, obsahového centra (Inventor) a rodín (Revit)
 • Inicializácia nomenklatúr a skladových čísel z externých databáz

Automatizácia tvorby modelov a výkresovej dokumentácie

 • Automatické vkladanie blokov, modelov a ich parametrizácia
 • Generovanie tabuliek, reportov, kusovníkov resp. rohových pečiatok do výkresového priestoru
 • Oprava väzieb referenčných modelov výkresu

Spracovanie dát

 • Spracovanie kusovníkov, prepočet, zoskupovanie, filtrácia,
 • Párovanie dorezov, číslovanie prvkov, prepočet kvantít
 • Doplnenie QR alebo čiarových kódov, náhľadov,
 • Prepočet dielov k montáži resp. príslušenstva bez nutnosti ich modelovania (spojovací materiál, lemovacie prvky, tesnenia, výplne, baliaci materiál, spotrebný materiál…)

Import a Export

 • Synchronizácia parametrov, atribútov a vlastností s ERP
 • Synchronizácia kusovníkov s ERP
 • Export kusovníkov do rôznych formátov (doc, xls, csv, xml, pdf) s možnosťou konfigurácie vzhľadu
 • Generovanie viacúrovňových prepojených kusovníkov podzostáv
 • Generovanie titulných listov projektovej dokumentácie

 

CVReport (doplnok pre Autodesk Inventor)

pro1

ACV + ECV (doplnok pre AutoCAD, MS Excel, SCIA)

pro2

Lindab Tools (doplnk pre ProgeCAD)

pro3

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s