CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Intergraph CADWorx 2013 R2

Cadvision_CADWorx 2013 R2

Intergraph CADWorx 2013 R2 verzia je kompatibilná s AutoCAD 2013

CADWorx 2013 R2 obsahuje nasledujúce vylepšenia:

  • Prevod CADWorx 2012 a starších modelov do formátu 2013 a krok vpred s najnovšími technológiami.
  • Prezeranie výkresov pre staršie komponenty.
  • Automaticky pridanie spojov medzi komponentmi.
  • Automaticky zistiť číslo vetvy pri vkladaní komponentov vo vetve s uplatnením pravidla číslo vetvy. Viac informácií, nájdete v téme použitie pravidla čísla vetvy v pravidlách potrubí.
  • Možnosť rozhodnúť sa, ktoré položky CADWorx sa automatický aktualizujú pri použití Zmeniť veľkosť (Change Size), Zmeniť špecifikácie (Change Spec) alebo automatickej aktualizácie možnosti dát.

Pokiaľ požadujete novú verziu produktu kontaktujte nás michal.mihalik@cadvision.sk