CADpiping

Professional Blogs


1 Comment

Štúdia top riešení od Intergraph + Fluidflow3

Štúdia top riešení od Intergraph + Fluidflow3

·       Úvod

Cieľom príspevku je stručné predstavenie výpočtárskych, projekčných a konštrukčných softvérov, ako ucelené softvérové riešenie pri návrhu parovodu. Spomenuté softvéry sú súčasťou portfólia spoločnosti cadvision -u a v danej problematike predstavujú svetových lídrov v softvérovom riešení. V príspevku je na porovnanie načrtnutá náročnosť manuálnych výpočtov, ktoré sú nahradené jednotlivými aplikáciami.

14_cadvision_studia

 

Spoločnosť cadvision s.r.o. ponuka komplexne riešenia, ktorými v kombinácií s niekoľkými produktmi dosiahnete jedinečné možnosti projektovania veľkých, stredne veľkých aj malých projektov. Konfiguráciou “X” produktov vytvoríte úžasné kvalitné výsledky a zefektívnite svoju projekčnú, výpočtovú činnosť a pevnostných analýz potrubia, zariadení,…. Pozrite si prípadovú štúdiu, kde boli použité produkty pre 3D model – Intergraph CADWorx, Autodesk Inventor, výpočty Intergraph CAESARII a FLUIDFLOW3.

Prípadová štúdia článok: -> Continue reading