CADpiping

Professional Blogs

Fluidflow3 3.30 – Trial

Leave a comment

Otestujte si kvalitné riešenie na trhu pre izotermické a neizometrické výpočty prietokového odporu, optimálneho priemeru, kapacity, teplotného gradientu pozdĺž rozvetveného a nerozvetveného potrubia,  výber z kompresorových zariadení, s prihliadnutím na geometrické charakteristiky potrubnej siete, charakteristiky rúr a ich izolácie, montáž širokej škály voliteľného príslušenstva, tepelné vlastnosti prepravovaných kvapalín a plynov, teploty okolia.

Prvý a jediný softvér určený pre výpočet tokov: nestlačiteľných, stlačiteľných, dvojfázových ( kvapalina – plyn ), Newtonovských kvapalín a ukladania kalov.

ff3setup3.30

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s