CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Zostavy supportov v CADWORXE od spoločnosti CADVISION

Spoločnosť CADVISION sa okrem ponuky rôznych softvérových riešení, konzultácie, školení a implementácií softvérov zaoberá aj ich zefektívnením pre urýchlenie práce pri ich využití priamo v praxi. Jedným z takýchto využití je práve namodelovanie a nastavenie zostavy supportov pre jednoduché využitie pri modelovaní a generovaní izometrií. Tieto supporty boli namodelované podľa zostavy supportov bežne vyskytujúcich sa na projektoch, na ktorých sme doposiaľ pracovali.

Pri modelovaní sa jedná o komplexne namodelované zostavy supportov, ktoré pozostávajú nielen zo supportov samotných ale aj zo závitových tyčí, skrutiek, oceľových prvkov a základových platní. Všetky tieto prvky sa dajú dynamicky meniť a upravovať.

Modelovanie týchto zostáv pozostávalo z vyskladania každého prvku supportu s následným nastavením jednotlivých bodov napojenia.

su1

Continue reading