CADpiping

Professional Blogs

Zostavy supportov v CADWORXE od spoločnosti CADVISION

Leave a comment

Spoločnosť CADVISION sa okrem ponuky rôznych softvérových riešení, konzultácie, školení a implementácií softvérov zaoberá aj ich zefektívnením pre urýchlenie práce pri ich využití priamo v praxi. Jedným z takýchto využití je práve namodelovanie a nastavenie zostavy supportov pre jednoduché využitie pri modelovaní a generovaní izometrií. Tieto supporty boli namodelované podľa zostavy supportov bežne vyskytujúcich sa na projektoch, na ktorých sme doposiaľ pracovali.

Pri modelovaní sa jedná o komplexne namodelované zostavy supportov, ktoré pozostávajú nielen zo supportov samotných ale aj zo závitových tyčí, skrutiek, oceľových prvkov a základových platní. Všetky tieto prvky sa dajú dynamicky meniť a upravovať.

Modelovanie týchto zostáv pozostávalo z vyskladania každého prvku supportu s následným nastavením jednotlivých bodov napojenia.

su1

Takto vytvorené supporty boli dôkladne otestované na jednotlivých potrubiach a následne sa pre každý support vytvorili unikátne SKEY kódy. Pre kódy zodpovedali konkrétne izometrické značky zodpovedajúce danému typu supportov.

su2

Pri generovaní izometrie sa po menšom nastavení zobrazujú supporty nasledovne:

Okrem toho sme nastavili pri každom supporte zobrazovanie náčrtu priamo v izometriách. Týmto nastavením sa jednoducho a efektívne, či už pri montáži alebo priamo pri generovaní zobrazí detailný typ supportu. Takúto ukážku detailného zobrazenia môžeme vidieť na nasledovnom obrázku.

su3

Preto veríme, že takto nadefinované a upravené supporty, ktoré je možné jednoducho a efektívne upravovať, budú prínosom pre Vašu organizáciu a zefektívnia a urýchlia prácu na Vašich projektoch.

Výkaz materiálu supportov (BOM). Okrem toho v programe Cadworx má užívateľ možnosť jednoduchej úpravy a vygenerovania BOM pre novo vytvorené zostavy supportov. Príkazom PSCBOMSETUP nastaví jednoducho, čo a ako sa bude zobrazovať pri výkaze materiálu takejto zostavy.

su4

Následne už len príkazmi PSCBOMTOTAL, CUT alebo SINGLE si určí užívateľ aký typ výkazu materiálu bude vyžadovať od programu a to s možnosťou pre zostavu ako celok alebo pre jednotlivé komponenty v danej zostave supportu.

Jednotlivé komponenty zostavy

su5

Alebo ako zostava:

su6

Zoznam supportov s ich obrázkom sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

tab1

tab2

tab3

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s