CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Produkt OrthoGen

Pri tvorbe výkresovej dokumentácie sa užívatelia často stretávajú hlavne so zdĺhavosťou pri ich úprave, najmä kótovaní jednotlivých výkresov, označovaní jednotlivých vetiev resp. zariadení. Ďalšou nevýhodou pri úprave 3D modelu je nutné opäť zoradiť kótovacie čiary, doplniť chýbajúce údaje a podobne. V tomto článku si bližšie predstavíme nástroj, ktorý je práve určený na urýchlenie a zefektívnenie práce. Týmto nástrojom je OrthoGen od spoločnosti Hexagon. Jedná sa o doplnok pre CadWorx Plant, kde po zakúpení a inštalácií tohto doplnku má užívateľ silný nástroj na automatické kótovanie a označovanie výkresov. Continue reading