CADpiping

Professional Blogs

CADWorx E&I link CADWorx Plant 3D

Leave a comment

CADWorx E&I link CADWorx Plant 3D

spoločnosť Intergraph ponuka komplexne riešenia je to možne vidieť aj pri možnosti tvorby Elektro schém, MaR (Instruments a vytvorenie P&ID schém (technologických schémach).

Intergraph umožňuje vytváranie technologických schém “CADWorx P&ID” a prepojenie na meranie a reguláciu (Instruments) + elektro schému zapojenia “CADWorx E&I” (instrumentand electrical design).

CADWorx E&I

Môžete si pozrieť aj video produktu : VIDEO –>

CADWorx E&I

CADWorx Plant 3D

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s