CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

CWx – Opakovateľnosť zvarov pri generovaní izometrie

Cadworx dokáže pri generovaní izometrií pri použití zváraných komponentov dva spôsoby. Prvý spôsob pri tvorbe pri vygenerovaní izometrie je bežné nastavenie číslovania zvarov. Čiže to znamená, že číslovanie zvarov je riešené postupnosťou vkladania komponentov. Ak máme potrubie s dvoma kolenami zvary idú v postupnom rozložení podľa nasledovného obrázka. Continue reading


Leave a comment

Softelec

Softelec je softvér, ktorý ponúka najlepšiu kvalitu pre naskenované technické výkresy, plány a mapy.

  • Vyčistí a upraví naskenované výkresy a mapy
  • Edituje TIFF a PDF priamo, rovnako ako CAD
  • Automaticky vektorizuje celé výkresy alebo mapy
  • Prevádza výkresy a mapy do rôznych formátov
  • Archívne a indexové skenovanie pomocou OCR
  • Ľubovoľný výber Windows, AutoCAD 2010 – 2018, BricsCAD V18
  • Elegantné a úsporne digitálne spracovanie dokumentov

Continue reading