CADpiping

Professional Blogs

CWx – Použitie detailov pre komponenty na izometriách

Leave a comment

Softvér Cadworx umožňuje na izometriách zobrazovať detaily jednotlivých komponentov. To znamená, že ak užívateľ má detailné výkresy, odporúča sa umiestniť ich do jednej zložky s názvom Sketches. Ďalším postupom je nastaviť správne fungovanie pre užívateľsky zvolený štýl. Otvoríme si isogen a pod záložkou drawing area si zvolíme záložku detail sketches.

1.png

Po rozkliknutí sa nám zobrazí priamo nastavenie detailov. Dôležitým nastavením je priamo definícia ciest, kde sa nachádzajú požadované detaily. Formát detailov musí korešpondovaťz z formát poznámok týchto detailov a odporúča sa aby korešpondoval aj s výstupným formátom izometrie. Odporúčame použiť dwg alebo dxf formát.

Pozícia nastavuje priame generovanie detailov, pri fixnej pozícií generovanie prebieha z ľava doprava, pri počiatočnom nastavení sa jedná o generovanie z prava do ľava. Nastavenie local zabezpečuje vygenerovanie detailov priamo pri komponente, ktorý obsahuje informáciu a odkazuje na konkrétny detail. Posledným nastavením je pozícia overflow, kedy sú všetky detaily vygenerované na nový list izometrie. Medzi ďalšie nastavenia patrí veľkosť samotného detailu, použitie požadovanej hladiny, farba označovanie jednotlivých typov podľa čísla alebo písmena pre detaily. Okrem toho je možné otvoriť si cestu s detailmi priamo v detail sketch manager, kedy užívateľ môže priradiť aj samotným detailom určité atribúty. Nutnou podmienkou pre zobrazenie náhľadu, nielen detailov ale aj izometrického template je ukladanie dwg do formátu 2000 poprípade 2004. Odporúčame však použiť formát 2000.

2

V nastavení alternative sketch je možné zmeniť prednastavené texty pre samotné generovanie popisov detailov, avšak treba si uvedomiť, že pre správne generovanie čísel za popisom je nutné nastaviť spúšťač odkazov. Ukážeme si to na príklade Popisky detailov kde aby fungovalo číslovanie a odkazy na jednotlivé detaily je nutné umiestniť (medzera)? Za daný text.

3.png

Všetky detaily sa vkladajú v uchytávacom bode 0,0 a mierka daného detailu by mala byť 1:1.

4.png

Takto nastavenú izometriu uložíme. Avšak pre správne fungovanie jednotlivého generovania detailov, je pre komponenty nastaviť spúšťanie takýchto detailov. Môžeme to urobiť dvomi spôsobmi a to priamo zvolením konkrétneho komponentu v nakreslenom modelovom priestore zvolením jeho isogen vlastností alebo priamo v spec editore pre všetky komponenty hromadne.

5.png

6.png

Výsledná izometria vyzerá nasledovne:

7.png

8.png

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s