CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

CWx – Použitie detailov pre komponenty na izometriách

Softvér Cadworx umožňuje na izometriách zobrazovať detaily jednotlivých komponentov. To znamená, že ak užívateľ má detailné výkresy, odporúča sa umiestniť ich do jednej zložky s názvom Sketches. Ďalším postupom je nastaviť správne fungovanie pre užívateľsky zvolený štýl. Otvoríme si isogen a pod záložkou drawing area si zvolíme záložku detail sketches. Continue reading


Leave a comment

CWx – Typ OTAP napojenia a jednotlivé možnosti jeho kótovania v izometriách

Pri použití OTAP napojení v Cadworxe, to jest napojení ktoré sú vyvrtáné do väčšej dimenzie potrubia, alebo sú umiestnené tangenciálne na os hlavného potrubia, stub-in, set-on je potrebné si dávať pozor, ktorý s-key kód je použitý pre takýto typ spoja. Odvíja sa od toho možnosť započítať vzdialenosť otap length pre cut length dĺžky potrubí. Continue reading


Leave a comment

CWx – Generovanie reportov v izometriách

Program Cadworx dokáže generovať reporty pre potrubné trasy v spolupráci s Isogenom do textových dokumentov. Táto časť článku poukáže na jednotlivé a možné reporty v programe Cadworx.

Na karte Isogen sa pre každé komponenty dajú zobraziť položky reports, avšak zjednotené zobrazenie sa nachádza na krate Drawing manager Reports. Continue reading


Leave a comment

CWx – Používanie dynamických blokov pre Cadworx PID

V programe Cadworx PID je možné pracovať s dynamickými blokmi, avšak treba trošku poopraviť postup spracovania dynamických blokov. V tejto kapitole si uvedieme postup ako napr. vytvoriť ventil, ktorý zmení typ otvorenia NO/NC.

V počiatočnom bode si vytvoríme výkres, do ktorého vytvoríme požadovanú grafiku s atribútmi napr. nasledovne. Continue reading


Leave a comment

CWx – CADworx na SQL

Cadworx funguje okrem MDB databáze, aj na databáze SQL Server. V tejto časti si práve ukážeme ako sa nastavuje MDB databáza priamo pre SQL server.

V prvom rade je nutné mať nainštalovaný a vytvorený SQL server. Ďalším krokom je mať nainštalované Microsoft SQL management studio. V tomto kroku si vytvoríme novú databázu v SQL s názvom SQLcreation. Continue reading


Leave a comment

CWx – Opakovateľnosť zvarov pri generovaní izometrie

Cadworx dokáže pri generovaní izometrií pri použití zváraných komponentov dva spôsoby. Prvý spôsob pri tvorbe pri vygenerovaní izometrie je bežné nastavenie číslovania zvarov. Čiže to znamená, že číslovanie zvarov je riešené postupnosťou vkladania komponentov. Ak máme potrubie s dvoma kolenami zvary idú v postupnom rozložení podľa nasledovného obrázka. Continue reading