CADpiping

Professional Blogs

CWx – Generovanie reportov v izometriách

Leave a comment

Program Cadworx dokáže generovať reporty pre potrubné trasy v spolupráci s Isogenom do textových dokumentov. Táto časť článku poukáže na jednotlivé a možné reporty v programe Cadworx.

Na karte Isogen sa pre každé komponenty dajú zobraziť položky reports, avšak zjednotené zobrazenie sa nachádza na krate Drawing manager Reports.

1

Po rozkliknutí tejto karty sa zobrazia všetky dostupné reporty podľa výberu užívateľa.. V tejto ukážke si vytvoríme reporty pre zvary, neutral report a centerline report, ktorý potrebuje špeciálne nastavenia.

2.png

Prvým ukázaným bude report zvarov. V záložke report si dvojitým kliknutím vyberieme report weld summary. Prvým dôležitým krokom je nastaviť si cestu, kde bude generovaný report umiestnený. Akonáhle si zvolíme cestu a názov reportu, bude možné zobrazovať živú ukážku generovaného reportu.

3.png

Na ľavej strane sa nachádzajú položky, ktoré budú umiestňované do reportu, takisto ako budú stĺpce v reporte oddeľované.

Na pravej strane, môžeme vidieť zapnutie hlavičky a takisto zahrnutie hlavičiek pre jednotlivé stĺpce, ktoré sa zadávajú textovo. Okrem toho Môžeme vidieť rozloženie tohto reportu, resp. položiek, ktoré užívateľ vložil do reportu. V tomto príklade si zvolíme ID zvaru, Typ, trasa na ktorej sa nachádzajú, špecifikáciu, Dimenziu potrubia na ktorom je zvar a umiestnenie zvaru, ktoré bude definované číselne.

4.png

5.png

Daný izometrický štýl uložíme. Akonáhle generujeme izometriu, do zvolenej zložky sa automaticky generuje aj tento report.

Výsledný report vyzerá pre ukážkovú izometriu nasledovne:

6.png

7

Dôležitým nastavením je prepisovanie weld listu. Nachádza sa v štruktúre file formatting:

8.png

Ak nastavíme overwrite report, tak každé generovanie izometrie prepisuje súbor, ktorý si užívateľ vytvoril pre weld report. Pri append to report, sa každá nová trasa pripojí do tohto reportu, čo je výhodné pri generovaní viacerých reportov naraz.

Druhým typom reportu je neutral file report, kedy si užívateľ zvolí, ktoré komponenty chce mať reportované. V tomto príklade si ukážeme report, pre skrutkové spoje, príruby a tesnenia. Ako vidíme jedná sa o neutral report file, kde postupujeme rovnako ako pri predchádzajúcom reporte musíme prvotne nastaviť umiestnenie ukladania takéhoto reportu.

9.png

Na karte output rules si definujeme, ktoré komponenty, bude daný report vykreslovať. Kedže sa jedná o prírubové spoje, definujeme si gasket – tesnenia, bolt set – skrutkové spoje a flanges – príruby.

Okrem toho si definuje, ktoré typy položiek budú v reporte vystupovať. Pri tomto príklade bol použitý, line number, Group, Definícia komponentu.. Takto výsledný report je zobrazený na následnom obrázku:

10.png

11.png

Posledným reportom, ktorý si ukážeme je výpočet osí potrubí, centerline report. Napr. pre potreby náterov pre potrubie. Tento report si ukážeme aj z toho dôvodu, že bez dodatočných úprav sa tento report vygeneruje prázdny. Prvotným nastavením je nutno otvoriť potrebný izometrický štýl a prejsť do nastavení reportov. Z možností reportov si vyberieme centerline length report. Ako už vieme, nutnou podmienkou je opätovne zvoliť cestu kde bude daný súbor uložený.

12.png

Pri tomto type, nie je nutné nič dodatočne nastavovať v reporte, avšak v izometrickom štýle, treba nájsť položku výpočet dĺžky osí a zvoliť si požadovaný výpočet osí potrubia.

13.png

V tomto príklade volíme výpočet vzdialenosti okolo oblúka kolena ohybu.

Pri takto nastavenom izometrickom štýle môžeme štýl uložiť, avšak pri vygenerovaní izometrie vyzerá report dĺžky osí potrubia nasledovne.

14.png

Ako si môžeme všimnúť, výsledkom je len prázdny hárok reportu. Na to aby bolo možné report vygenerovať je nutné nastaviť v ISOGENPROJECTDATASETUP hodnotu plochy AREA – na ľubovoľnú hodnotu.

15.png

Takýmto nastavením spustíme generovanie centerline reportu, kde výsledný centerline report danej trasy vyhodnotí údaj dĺžky osí na 11,9 m viď. nasledujúci obrázok:

16

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s