CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Softelec

Softelec je softvér, ktorý ponúka najlepšiu kvalitu pre naskenované technické výkresy, plány a mapy.

  • Vyčistí a upraví naskenované výkresy a mapy
  • Edituje TIFF a PDF priamo, rovnako ako CAD
  • Automaticky vektorizuje celé výkresy alebo mapy
  • Prevádza výkresy a mapy do rôznych formátov
  • Archívne a indexové skenovanie pomocou OCR
  • Ľubovoľný výber Windows, AutoCAD 2010 – 2018, BricsCAD V18
  • Elegantné a úsporne digitálne spracovanie dokumentov

Continue reading