CADpiping

Professional Blogs

Softelec

Leave a comment

Softelec je softvér, ktorý ponúka najlepšiu kvalitu pre naskenované technické výkresy, plány a mapy.

 • Vyčistí a upraví naskenované výkresy a mapy
 • Edituje TIFF a PDF priamo, rovnako ako CAD
 • Automaticky vektorizuje celé výkresy alebo mapy
 • Prevádza výkresy a mapy do rôznych formátov
 • Archívne a indexové skenovanie pomocou OCR
 • Ľubovoľný výber Windows, AutoCAD 2010 – 2018, BricsCAD V18
 • Elegantné a úsporne digitálne spracovanie dokumentov

Softvér je najvhodnejší pre naskenovanie dokumentov z:

 • Petrochemický priemysel
 • Doprava a infraštruktúra
 • Technická dokumentácia
 • Konštrukcia budov, ….

Softelec nám ponúka možnosť výberu zo 4 časti tohto špecializovaného produktu:

 • VPHybridCAD – CAD, strojárstvo
 • VPmap Series – GIS, mapovanie, FM
 • VPindex – archivácia, indexovanie
 • VPview – zobrazenie, kontrola

Všetky produkty poskytujú najvyššiu kvalitu pre spracovanie starších dokumentov. Zlepšujú, revidujú, konvertujú, integrujú a organizujú s hybridnou dokonalosťou.

VPHybridCAD

Vektorizácia, editáciu rastra

VPHybridCAD nám ponúka možnosť využitia 5 softvérových riešení, ktoré sú medzinárodne ocenené a ktoré sa využívajú už viac ako 20 rokov.

 • VPStudio
 • VPStudio mono
 • VPlite
 • VPraster
 • VPraster edit

Všetky riešenia VPHybridCAD sú navrhnuté tak, aby efektívne spracovali staršie technické výkresy v aplikáciách CAD alebo dokumentácie.

VPHybridCAD je softvérové ​​riešenie svetovej triedy, pre vysoko kvalitnú vektorizáciu a rýchlu úpravu hybridných skenov. S rýchlym technologickým prístupom, bezproblémovo kombinujú spracovanie obrazu a technológiu CAD. Vynikajúca kvalita produktov a intuitívne ovládanie pomáhajú mnohým užívateľov na svete, aby zlepšili a konvertovali naskenované výkresy s menším úsilím.

Softvérové ​​riešenia VPHybridCAD ponúkajú kompletnú automatickú konverziu rastrových vektorov (vectorization) a jedinečnú hybridnú technológiu úpravy. Nástroje hybridného editoru umožňujú simultánny prístup k naskenovaným rastrovým a vektorovým údajom. Preto sa môžu vykonať revízie, alebo následné konštrukčné práce na výkresoch priamo a presne. Jednoduchým kliknutím myši sa dokonca geometrické detaily, ako sú čiary, kruhy, oblúky a text, okamžite sprístupnia ako aktuálne prvky.

VPHybridCAD vieme spustiť buď v programe AutoCAD alebo BricsCAD.

Softvér kombinuje výhody rastrového vektora s vektorom s intuitívnou hybridnou úpravou a návrhom rastrových i vektorových objektov. Dokonca aj farebné a sivé kresby môžete spracovať, aby ste optimalizovali svoje pracovné postupy.

VPHybridCAD nám ponúka možnosť:

 • skenovať
 • vyčistiť
 • upraviť
 • rastrovať
 • archivovať

vp.PNG

Viac o VPHybridCAD nájdete TU: http://www.softelec.com/pdf/VPHybridCAD-V14-E.pdf

VPmap Series

ff

Pôdorysy, papierové mapy, satelitné snímky a letecké fotografie, sú hlavným zdrojom údajov pre GIS alebo Facility Management – FM. VPmap Series poskytuje presnú integráciu, kalibráciu a konverziu originálnych dokumentov dvomi riešeniami: VPmap a VPmap pro. Slúžia na zachytenie a prenos informácií o obsahu. VPmap series umožňuje korekciu obrazu, znižovanie dát a interaktívnu alebo automatickú konverziu kontúr a tvarov, takto sa vieme vyhnúť zdĺhavým postupom, spojeným s tradičnou digitalizáciou.

Seria VPmap podporuje skenovanie vo všetkých oblastiach, ako je budova a správa miestnosti, plánovanie infraštruktúry, katastrálne záznamy, rozvoj pozemkov, prieskum pôdy, geológia a mnohé ďalšie. Inteligentná technológia VPmap serie výrazne zníži náklady.

VPmap a VPmap Pro poskytujú profesionálné interaktívné nástroje na vytváranie a úpravu priestorových údajov a atribúty informácií z naskenovaných máp na prenos do GISu. Jednoducho konvertujte rastrové mapy na mapy založené na vektoroch.

Aj softvér VPmap series vieme spustiť v programe AutoCAD alebo BricsCAD.

Viac informácií TU: http://www.softelec.com/pdf/VPmapSeries-E.pdf

VPindex

cc

VPindex umožňuje rýchlo, elegantne a efektívne zaznamenávať, čistiť, upravovať a indexovať staršie dokumenty a výkresy CAD – nezávisle od veľkostí a formátov. Automatické snímanie textu, pomocou OCR z titulných blokov, alebo z iných izolovaných pozícií, zabezpečí rýchle vyhľadanie dokumentov. Každý zaznamenaný textový obsah, je možné preniesť priamo do štandardnej databázy, alebo systému správy dokumentov. Indexové dáta môžu byť použité aj na automatické priradenie nových názvov dokumentov.

Vďaka funkcii VPindex alebo VPindex lite dokážeme vytvoriť alebo upraviť, vylepšiť a dokončiť svoju existujúcu databázu dokumentov. Obe aplikácie sú jednoduché a ľahko sa voládajú. Stovky alebo dokonca tisíce dokumentov, môžu byť spracované v krátkom čase.

VPindex Lite ponúka funkčnú a ekonomickú alternatívu, je určený na zachytenie, čistenie, indexovanie a archiváciu výkresových dokumentov, iba v interaktívnom režime.

Viac Informácií TU: http://www.softelec.com/pdf/VPindex-E.pdf

VPview

dd.png

VPview je softvér pre prezeranie a tlač 2D CAD výkresov a GIS výkresov a naskenovaných dokumentov. K dispozícii je aj zväčšenie, rotačné zobrazenie a posúvanie, plus zobrazenie vlastností vybratých objektov a CAD objektov.

Mnohé podporované formáty súborov, rovnako ako všetky rastrové súbory (čiernobiele, šedé, farebné), vektorové (DWG, DXF, DGN), GIS (ESRI / MapInfo), hybridné súbory ako RasterDWG, RVD alebo iné.  Pohodlné a rýchle funkcie zoomu umožňujú podrobnú kontrolu.

Viac informácií TU: http://www.softelec.com/pdf/VPview-E.pdf

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s