CADpiping

Professional Blogs

CWx – Používanie dynamických blokov pre Cadworx PID

Leave a comment

V programe Cadworx PID je možné pracovať s dynamickými blokmi, avšak treba trošku poopraviť postup spracovania dynamických blokov. V tejto kapitole si uvedieme postup ako napr. vytvoriť ventil, ktorý zmení typ otvorenia NO/NC.

V počiatočnom bode si vytvoríme výkres, do ktorého vytvoríme požadovanú grafiku s atribútmi napr. nasledovne.

1

Avšak, keďže sme stále v modelovom priestore, nefunguje authority paleta a príkazy, preto je nutné aby sme tento blok otvorili cez kartu insert a v záložke block editor klikli na current drawing. Tým sa dostaneme do nastavení bloku bez vytvorenia bloku pre daný výkres.

2.png

V tomto zobrazení úprav je možné používať vlastnosti ako pre blok.

3.png

V tomto príklade bude poukázane na možnosti využitia príkazu visibility states na záložke authority palettes. V prvom rade klikneme na možnosť visibility v parametroch a vložíme miesto, kde sa bude zobrazovať možnosti visibility states.

4.png

Premenujeme visibility stavy a môžeme nastaviť, ako sa v novom stave bude zobrazovať nakreslená grafika, a atribúty.

5.png

Výsledne vytvorenie je nasledovné.

6.PNG

Takto vytvorený výkres uložíme priamo v editore blokov pod požadovaným názvom.

Dôležité je zanechávať, pri rôznych visibility states rovnakú veľkosť rozteče ventilu z dôvodu správania sa programu pri vložení na potrubnú trasu. Samozrejme ventil/komponent by fungoval avšak nesprávne by sa reprezentovalo vzdialenosť rozbitia a iné hodnoty, ktoré sú definované pre výkres ako celok.

Ak sme postupovali správne, vždy pri otvorení výkresu, ktorý obsahuje grafiku z authority paletes nástrojmi a neboli vytvorené v bloku, obdržíme nasledovnú hlášku:

7

Následne si už len daný ventil nastavíme cez menu symbol v PID palete a výsledok je nasledovný:

8.png

Ako môžeme vidieť, v tomto ventile sme nastavili aj tag, ktorý je odkazom na výkres, obsahujúci požadované komponenty/atribúty. Treba si však uvedomiť, že pri umiestnení takéhoto tagu na ventil na vertikálnom potrubí, sa text neotáča, a preto treba vytvoriť v authority palete takisto možnosť rotácie a posuvu pre dané textové polia/atribúty. Nutnou podmienkou pre rotáciu atribútov je aby mali fixnú pozíciu. Následne pre možný posuv je treba umiestniť body pre každý atribút ktorý sa bude pohybovať a priradiť mu akčný parameter posunu. Rotácia preberá všetky atribúty a aj tieto body a akčné parametre posunu.

9.png

10

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s