CADpiping

Professional Blogs

CWx – CADworx na SQL

Leave a comment

Cadworx funguje okrem MDB databáze, aj na databáze SQL Server. V tejto časti si práve ukážeme ako sa nastavuje MDB databáza priamo pre SQL server.

V prvom rade je nutné mať nainštalovaný a vytvorený SQL server. Ďalším krokom je mať nainštalované Microsoft SQL management studio. V tomto kroku si vytvoríme novú databázu v SQL s názvom SQLcreation.

1.png

V položke security si pozrieme dané práva čítania a zápisu. V našom prípade použijeme prednastavené konto dbo.

2.png

V systáme windows priamo v štart napíšeme do príkazového riadku ODBC. V systémovom DSN vytvoríme všetky požadované kategórie pre Cadworx.

3

V užívateľskom DSN si vytvoríme nasledovné položky SQL servera:

4.png

5.png

6.png

Prihlásime sa používateľským menom a heslom určeným administrátorom SQL softvéru.

7.png

Postupujeme s nastavením podľa ďalšieho obrázku:

8

Otestujeme pripojenie a po správnom nastavení by sme mali dosiahnuť nasledovné úspešné pripojenie.

9.png

Takto vytvorený SQL môžeme zakomponovať následne v CADworxe. Spustíme na karte project vytvorenie nového projektu s nastavením SQL serveru.10.png

Nastavíme si požadovanú cestu umiestnenia SQL kde sa budú ukladať výkresy a ostanté požadované súbory, ako project cfg, database.tbl, inheritance, dropdownlist a iné. V našom prípade sa jedná o sieťový priečinok servera.

11.png

Upravíme si požadované tabuľky pre SQL databázu, doplníme údaje a atribúty, ktoré chceme aby mali dané parametre.

12.png

Tip: Tabuľky, stĺpce a údaje sa dajú jednoducho editovať priamo aj cez súbor database.tbl umiestnený v inštalačnom súbore programu Cadworx 20XX/PID/System.

13

Takto vytvorený projekt zapisuje atribúty do SQL databázy. PID do PID, Plant do Plant databázy a Steel do oceľovej databázy. Avšak treba podotknúť, že súčasná verzia 2018 neobsahuje modul steel, resp. jedná sa o prvú verziu kedy modul steel bol odstránený z programu a bol použitý porgram Cadworx Structure, ktorý však zatiaľ nepracuje pre oceľové komponenty s MDB/SQL databázou. Po kontaktovaní supportu sa na tejto funkcii zakomponovania intenzívne pracuje.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s