CADpiping

Professional Blogs

CWx – Používanie revidovacích obláčikov v izometriách

Leave a comment

Program Cadworx dokáže užívateľovi podľa požadovaných nastavení zobrazovať zmeny v izometriách v podobe revidujúcich obláčikov. V tejto časti dokumentu si ukážeme krok za krokom ako takéto nastavenie spracovať do fungujúcej podoby. Postup je nasledovný:

V počiatočnom kroku si vytvoríme užívateľský údaj, vlastnosť pre všetky komponenty v projekte a danej špecifikácií – napr. Kontrola revízií. Pravým tlačidlom myši po kliknutí vyznačenej špecifikácie na položke custom data sa zobrazí možnosť ADD (pridať) nový užívateľský údaj pre danú špecifikáciu. Samozrejme je to možné urobiť aj pre celý projekt a teda všetky špecifikácie a komponenty v projekte získajú požadované vlastnosti. Nastavenie pre špecifkáciu/projekt je nasledovné.

8

Po vytvorení tejto vlastnosti je samozrejme nutné túto špecifikáciu uložiť a následne obnoviť v programe Cadworx plant.

Pri ťahaní komponentov všetky tieto kompoenty, preberú hodnotu kontrola revízií 0 (táto hodnota bola prednastavené pri vytváraní užívateľského údaju).

Ďalším krokom je správne nastavenie izometrického štýlu. Teda prejdeme do nastavení ISOGEN. Na karte drawing area sa dostaneme do záložky Revision clouds.

9.png

Nastavenie môžeme použiť podľa nasledujúceho obrázku.

10

Uložíme a prejdeme do počiatočnej obrazovky Isogenu. V tomto kroku bude nutné aktivovať projekt, ktorý odkryje novú mapovaciu vlastnosť priamo v Isogen štýle. Prejdeme na názov projektu v tejto obrazovke a klikneme na zelenú iconu Enable project.

11

Zobrazí sa vyskakovacie okno informujúce o štýloch ktoré sú len dodatočné. Všetky odklikneme na nie dodatočné nasledovne.

12

Následne v Isogene máme novú záložku pre mapovanie požadovaných atribútov s psc atribútmi.

13.png

Tu si premapujeme novovytvorený atribút z atribútom revízie. A to nasledovne:

14

Takto vytvorený izometrický štýl uložíme.

V poslednom kroku je nutno definovať, ktorý stav je pre izometriu spúšťač, kedy zobrazí revízny obláčik. V programe Cadworx spustíme command ISOGENPROJECTDATASETUP, kedy sa zobrazí vyskakovacie okno so všetkými isogen hodnotami. Odškrtneme hodnotu revízia a stanovíme na hodnotu napr. 1.

15.png

Teraz pre ľubovoľný komponent zmeníme hodnotu kontrola revízií na hodnotu 1.

16.png

Pregenerujeme izometriu a výsledok je nasledovný:

17

Ako môžeme vidieť, v nastavení je takisto možné nastaviť aby do požadovaného tvaru dalo informáciu o aký revízny údaj sa jedná. V tomto prípade 1.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s