CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

FluidFlow3 v3.32 (5th January, 2015)

With version 3.32, we have improved our physical property predictions and have introduced the ability to model petroleum fractions from ASTM D86 or True Boiling Point Curve data.

We have improved the accuracy of our two-phase flash calculations, added pressure recovery effects and generally improved the two-phase solution algorithms.

Our pre-release Quality Assurance tests have been expanded (we now test over 700 worked examples, covering all phase states).

For slurry calculations a new deposition calculation method “Oroskar and Turian” has been added.

The flowsheet results presentation has been improved and this is also reflected in the generated reports.

We continue to work hard on our upcoming Version 4 product which is due to be released later this year.

Enhanchements:

Continue reading


Leave a comment

PF 2015

Vážení obchodní partneri,

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2015!

spoločnosť Cadvision praje tie najkrajšie Vianoce, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2015. Radi by sme zároveň poďakovali za spoluprácu v uplynulom období.

Veselé Vianoce
Cadvision

Dear Business Partners,

Merry Christmas and happy new year 2015!

 We wish all our business partners the most beautiful Christmas, good luck, health and success in the new 2015. We would like to also thank you for your cooperation in the past year and we are happy that we can provide quality service for you.

 Merry Christmas

Cadvision

Cadvision_PF2013

Intergraph_Fluidflow3


Leave a comment

Fórum Pipe Stress Analysis ´14 | Stretnutie potrubárov ´14

Vážený pán/pani,

rád by som sa Vám v mene spoločností Cadvision,s.r.o. a Intergraph  poďakoval za účasť na fóre Pipe Stress Analysis ´14 ktorý sa konal 13. novembra v hoteli Majolika v Modre.

Bližšie informácie k prezentovaným produktom nájdete na a fotky z prezentácií:

Continue reading


1 Comment

Štúdia top riešení od Intergraph + Fluidflow3

Štúdia top riešení od Intergraph + Fluidflow3

·       Úvod

Cieľom príspevku je stručné predstavenie výpočtárskych, projekčných a konštrukčných softvérov, ako ucelené softvérové riešenie pri návrhu parovodu. Spomenuté softvéry sú súčasťou portfólia spoločnosti cadvision -u a v danej problematike predstavujú svetových lídrov v softvérovom riešení. V príspevku je na porovnanie načrtnutá náročnosť manuálnych výpočtov, ktoré sú nahradené jednotlivými aplikáciami.

14_cadvision_studia

 

Spoločnosť cadvision s.r.o. ponuka komplexne riešenia, ktorými v kombinácií s niekoľkými produktmi dosiahnete jedinečné možnosti projektovania veľkých, stredne veľkých aj malých projektov. Konfiguráciou “X” produktov vytvoríte úžasné kvalitné výsledky a zefektívnite svoju projekčnú, výpočtovú činnosť a pevnostných analýz potrubia, zariadení,…. Pozrite si prípadovú štúdiu, kde boli použité produkty pre 3D model – Intergraph CADWorx, Autodesk Inventor, výpočty Intergraph CAESARII a FLUIDFLOW3.

Prípadová štúdia článok: -> Continue reading