CADpiping

Professional Blogs

Fórum Pipe Stress Analysis ´14 | Stretnutie potrubárov ´14

Leave a comment

Štvrtok, 13. novembra 2014, 8:30 – 15:30 ,Modra , Slovenska republika | Hotel Majolika

Streda, 10. decembra 2014, 8:30 – 15:30 ,Praha, Česká republika |

Intergraph_cadvisioncadvision CADWorx

 Viac informácií : –>

Vážená pani, vážený pán,

dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na už tradičnú udalosť pod pracovným názvom „Fórum Pipe Stress Analysis ´14 | Stretnutie potrubárov ´14“. Ide o neformálne stretnutie spojené s prezentáciou ucelených riešení spoločnosti Intergraph pre oblasť návrhu potrubných systémov, technologických celkov i komplexných chemických, potravinárskych, energetických, petrochemických a iných spracovateľských závodov.

 • IntergraphR CADWorx Plant  Professional 2015 – parametrické modelovanie 3D potrubných projektov
 • IntergraphR CADWorx P&ID Professional 2015 – vytváranie technologických schém – P&ID schém
 • IntergraphR CADWorx E&I – vytváranie elektro schém, produkt môžete poznať pod názvom SIGRAPH ®
 • PV Elite 2014 – výpočet equipments – schopnosť kompletného návrhu vysokých veží (kolóny), horizontálnych nádob, jednotlivých nádob a výmenníkov tepla
 • IntergraphR CADWorx R fieldPipeT Professional – je s kombináciou Intergraph CADWorx Plant Professional 2015 silný nástroj, práca s mračnami bodov / Laser Point Clouds
 • IntergraphR CAESAR II 2014  – nástroj pre výpočet namáhania tlakovej analýzy potrubných trás
 • Fluidflow3 3.31 – prezentácia kvalitného softwaru, viac informácií tu
 • SMARTPLANT – Intergraph – prezentácia kvalitného softwaru pre potrubné celky

SmartPlant vs. CADWorx

 • Predstavenie technológie SmartPlant pre inžinierske firmy (EPC) a vlastníkov a prevádzkovateľov O / O

Design – inteligentné strojno-technologické schémy, pravidlá riadenej tvorby 3D modelu

 • Tvorba a správa inžinierskych dát v prevádzke a údržbe. Riadenie konfigurácie (CMIS)

Predkonfigurované prostredie pre údržbu inžinierskych dát v prevádzke a údržbe. Integrácia s EAM a ERP podnikovými systémami. Ukážka prostredia pre prevádzku jadrovej elektrárne

 • Interoperabilita v prostredí SmartPlant 3D. Výmena dát medzí SmartPlant 3D, PDS, PDMS, CADWorx

SmartPlant 3D ako univerzálny nástroj pre tvorbu 3D modelu a komunikácia s ďalšími SW aplikáciami
Zámerom akcie je predstaviť Vám kompletný ekosystém produktovej rady Plant Design od spoločnosti Intergraph, vo forme živej ukážky pracovného postupu projektovania technologického celku (od P&ID schém, cez 3D model, strojné vybavenie, oceľové konštrukcie, až po pevnostnú analýzu a optimalizáciu potrubárskeho projektu, detekcie kolízií a vizualizácie projektu) s výhľadom do budúcnosti.
Program „Fórum Pipe Stress Analysis ´14 | Stretnutie potrubárov ´14“ je koncipovaný ako neformálne a diskusné stretnutie, ktorého cieľom je predovšetkým výmena skúseností a možnosť inšpirácie. Na záver stretnutia bude prezentácia CEASAR II v praxi pre výpočet namáhania tlakovej analýzy potrubných trás. Prezentácie budú smerované aj pre top riešenie Intergraph SMARTPLANT / riadenie veľkých projektov a koordinovanie 3D modelov rôznych formátov !!!

Prezentácií sa zúčastnia aj Tomáš Vanek (Regional Manager – Intergraph) a Maciej Wojtasiewicz (Vice President – DataComp).

Agenda:

1. deň
08:30 Registrácia
09:00 Predstavenie spoločností Cadvision & DATACOMP
09:15 Novinky CADWorx Plant 2015 – živé ukážky projekcie potrubných celkov
CADWorx Plant Pro načítanie externých 3D modelov napr. Autodesk Inventor, Autodesk Revit
CADWorx P&ID -> CADWorx Plant -> CADWorx E&I -> CADWorx Design Review , Intergraph CADWorx Draft Pro ® -> Intergraph® CADWorx® fieldPipe™
10:15 Nové trendy pre 3D skenovanie objektov:
Laserový skener Leica ScanStation P20, UAV riesenia od firmy AIBOTIX
10:45 Coffebreak – diskusia
11: 00 Fluidflow3 – živé ukážky projekcie potrubných celkov
11:30 CADworx – PV Elite – CAESARII – prepojenie projektovania s pevnostnými analýzami technológií
12:10 Tvorba automatických 2D výkresov ORTHOGEN pre Intergraph CADWorx Plant a Autodesk AutoCAD Plant 3D
12: 30 Obed – diskusia
13: 30 CAESAR II z praxe – statika a dynamika
14: 15 Riadenie a spravovanie potrubných technológií a zariadení
Predstavenie technológie SmartPlant
Tvorba a správa inžinierskych dát v prevádzke a údržbe. Riadenie konfigurácie /CMIS/
Interoperabilita – SmartPlant 3D – výmena dát medzí SmartPlant 3D, PDS, PDMS, CADWorx
15:15–15:30 Diskusia

Registrácia: michal.mihalik@cadvision.sk

Vstup voľný.

Prezentujúci:

 • Tomáš Vaněk, INTERGRAPH
 • Michal Mihalik, Cadvision, s.r.o
 • Maciej Wojtasiewicz – Datacomp, sp.z o.o.
 • Václav Pekař, Tractebel Engineering a.s.,
 • Erik Frohmann, GEOTECH Bratislava, s.r.o.
 • Daniel Šantora, GEFOS a.s., Praha
 • Dalibor Pavelka, BAT Engineering, a.s.

V spolupráci so spoločnosťou  Intergraph sa na Vás tešia

Datacomp Sp. z o.o. a Cadvision s.r.o.

www.cadpiping.sk | www.cadworx.sk | www.cadworx.cz | www.fluidflowinfo.com
loga_cadvision_partners

 

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s