CADpiping

Professional Blogs

FluidFlow3 v3.32 (5th January, 2015)

Leave a comment

Fluidflow 3.32

Nová verzia fluidflow 3.32  bola vydaná začiatkom roka 2015 a prináša celú radu opráv, vylepšení a nových možností, ktoré opäť tento produkt posúvajú o niečo vyššie vo svetle komfortnosti používania.

Rozšírenie databáz tekutín

Databázy tekutín boli rozšírené a v súčasnosti fluidflow 3.32 disponuje  tekutín a ich mixov, oproti predošlej verzii sa ich počet zvýšil o 41 médií.

cadvision_Fluidflow3.32_001

Podrobný prehľad jednotlivých médií  je možné nájsť  TU.

 

Ropné frakcie

Do databáz tekutín pribudli nové ropné frakcie, pre ktoré bola do fluidflowu pridaná možnosť automatického vypočítania všetkých fyzikálnych vlastností, a to na základe závislosti podľa ASTM D86 alebo podľa TBP (true boiling point).  Čiže pri zadávaní  novej ropnej frakcie do databáz fluidflowu, je postačujúce poznať  ASTM D86 alebo TBP spolu z hustotou tekutiny pri teplote 288,65K a všetky zvyšné fyzikálne vlastnosti tekutiny sú vypočítané automaticky.

cadvision_Fluidflow3.32_002

cadvision_Fluidflow3.32_003

Aktivácia licencie

Komfortnosť novej verzie  sa zvýšila prostredníctvom on-line aktivácie produktu. Aktiváciu je možné vykonať  už priamo pri inštalácií, alebo  cez License Manager-a, ktorý bol do fluidflowu  vložený už  v predošlej verzii.

cadvision_Fluidflow3.32_004

Automatické zálohovanie

Nová verzia prináša aj  automatické zálohovanie dát (katalógy komponentov a databázy médií), pre ktoré je poskytnutá možnosť nastavenia časovej periódy automatickej zálohy.

cadvision_Fluidflow3.32_005

Scripting

Do vývojárskeho prostredia bola pridaná nová systémová premena (Network.GetFileProperty), ktorá vracia vlastnosti  súboru.

Kaly

Pre výpočet  prúdenia kalov a kašovitých zmesí v potrubných systémoch  bola pre oblasť kritickej rýchlosti prúdenia pridaná nová korelácia Oroskar and Turian.

cadvision_Fluidflow3

cadvision_Fluidflow3_007

Regulačný ventil

Pre regulačné ventily bola do fluidflowu pridaná možnosť grafickej závislosti  (prietokového súčiniteľu) od percentuálneho otvorenia ventilu, ktoré sú automatický napočítane po zadaní požadovaného prietoku cez daný ventil.

Napríklad: požadujeme prietok  cadvision_Fluidflow3_008  vody pre regulačný ventil „ 2  inch Butterfly valve“ a grafickým výsledkom je bod pri danej závislosti:
cadvision_Fluidflow3_009

 

Príklady

V inštalačnom súbore fluidflowu  sú pre všetky výpočtové moduly priložené skúšobné príklady. Nová verzia obsahuje 711 skúšobných príkladov:

  • 85 príkladov pre dvojfázový tok;
  • 176 príkladov pre stlačiteľné tekutiny;
  • 251 príkladov pre nestlačiteľné tekutiny;
  • 79 príkladov pre nenewtonske tekutiny;
  • 11 príkladov pre ropné frakcie;
  • 8 príkladov pre nasýtene plyny a dvojfázový tok;
  • 79 príkladov pre zmeny veľkostí komponentov;
  • 22 príkladov pre scriptovanie (pre programovací jazyk pascal a visual basic).

Po nainštalovaní softvéru sú príklady uložené v: C:\Program Files (x86)\Flite\FluidFlow3

 

Skutočné tlaky a rýchlosti pre komponenty

V predošlej verzii fluidflowu  boli tlaky a rýchlosti v komponentoch pre všetky veľkosti rovnaké. Nová verzia túto skutočnosť sleduje a tlaky a rýchlosti sa menia podľa zvolenej dimenzie komponentu.

Tabuľky

Všetky vlastnosti vypisované priamo do modelovacieho prostredia sa v novej verzii zoraďujú do tabuliek, čo prináša väčšiu prehľadnosť modelu.

cadvision_Fluidflow3_010

 

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s