CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Nadstavby pre BricsCAD

AX3000

AX3000 je kompletná sada 3D softvérových modulov pokrývajúcich hlavné aspekty stavebných techník, ako sú HVAC, sanitárne, elektrické a stavebné simulácie a energetické certifikáty. AX3000 umožňuje návrh v 3D, na základe použitia inteligentných objektov. AX3000 zahŕňa analýzu, výpočet a modelovanie, v rámci uvedených modulov. Softvér bol vyvinutý ako prvý CAD program špecifický pre každodenné požiadavky v oblasti technológie budov a má podporu od fázy návrhu až po samotné riešenie výroby. Všetky moduly AX3000 sú teraz portované na platformu Bricscad a sú k dispozícii v 9 jazykoch.

AX3000

Moduly AX3000

  • Energetický certifikát
  • Energetická simulácia budov
  • Modul ventilácie a klimatizácie
  • Modul vykurovania
  • Modul sanitári
  • Modul elektro
  • Chladené záťaže

Continue reading