CADpiping

Professional Blogs

Školenie | seminár pre CAESAR II 2018 a predstavenie CAESARII 2019

Leave a comment

Stretnutie užívateľov CAESARII, Predstavenie novej verzie CAESARII 2019

Nenechajte si ujsť možnosť byť prvý, ktorí uvidia nové možnosti produktu

CAESARII 2019

Konané v dňoch:

 • Utorok, 4 December 2018 od 9:30 hod.
 • Streda, 5 December 2018 do 14:30 hod.

Miesto školenia: Mikulov | Hotel VOLAŘIK | Česka republika

Cena školenia:  360 €/osoba bez DPH

–Registračný poplatok zahrňuje dvojdennú účasť na školení, stravovanie po oba dva dni a konferenčne materiály. Ubytovanie ani doprava nie sú súčasťou registračného poplatku. Účastníci si hradia ubytovanie sami v hotelové recepcii.

Priniesť: PC s licenciou CAESAR II – pokiaľ si budete chcieť namieste vyskúšať možnosti, ktoré budú ukázané  a vysvetlené

 

Registrácia: michal.mihalik@cadvision.sk

Jedinečná príležitosť získať nové vedomosti a poznatky od skúsených odborníkov !!

V spolupráci so spoločnosťou HEXAGON sa na Vás tešia

Agenda Školenia:

1. deň | Streda 4. decembra 2018:

9:30 – 10:15 Úvod – spoločnosť cadvision s.r.o. | Ing. Michal Mihálik

 • Úvod CAESARII
 • Nové možnosti a využiteľnosti riešenia CADWorx / Workflow prepojenia riešení CADWorx Plant Design / CADWorx P&ID, CADworx Plant 3D, CADWorx Structure, CADWorx Design Review Pro, ISOGEN, ORTHOGEN, CAESARII

10:15 – 11:00 Úvod – prehľad možností v CAESAR II 2019 | HEXAGON BRADSHAW Christopher

 • Rešenie produktov FEA Tools, NOZZLE Pro, CAESAR II
 • Čo je nové v CAESAR II 2018, Prehľad všeobecných schopností a vízie nových riešení produktu CAESARII
 • CAESASRII, PV Elite a obojsmerne prepojenie na CADWorx, GT Strudl

11:00 – 11:15 Coffee break

11:15 – 12:15 CAESARII a európske technické normy | Ing. Václav PEKAŘ, CSc.

 • Caesaru II pre pokročilých užívateľov
 • tvorba výpočtového modelu
 • zadávanie zaťažení podľa EN (eurokódov)
 • analýza a vyhodnotenie statických výsledkov
 • zaťaženie potrubia podľa Eurokódov (klimatická, event. seizmická) a ich zadávanie v CAESAR II

12:15 – 12:45 Úvod – prehľad možností v CAESAR II 2018 | HEXAGON BRADSHAW Christopher

 • Súčasné funkcie / Loop Wizard/Nozzle Allowables/Flange Analysis/interfaces
 • ISOGEN Stres Isometrics – vytvorenie izometrie pre výpočet – živé ukážky vytvárania ISO výkresov

12:45 – 13:30 Diskusia | obed

13:30 – 14:30 Potrubie v zemi CAESARII | Ing. Václav PEKAŘ, CSc.

 • CAESASRII – návrh a výpočet potrubia v zemi

14:30 – 14:45 Coffee break

14:45 – 16:00 Modelár pre oceľové konštrukcie | HEXAGON BRADSHAW Christopher

 • Import oceľovej konštrukcie z CADWorx, …
 • Model creation, Nozzle Allowables Check, Flange Check, Expansion Loop Wizard
 • Posúdiť model s a bez štruktúry, vidieť účinky zahrnutej oceľovej konštrukcie

Agenda Školenia:

2. deň | Štvrtok 5. decembra 2018:

8:30 – 12:00 Dynamika CAESAR II 2011 |HEXAGON BRADSHAW Christopher

 • Modálne premietanie
 • Výpočty Dynamiky v CAESAR II základné teórie

10:00 – 10:15 Coffee break

10:15 – 11:00 Dynamika CAESAR II 2011 |HEXAGON BRADSHAW Christopher

 • Ukážky príkladov Dynamiky / Time History / Response Spectrum

11:00 – 12:00 Výpočet plastového potrubia | Ing. Václav PEKAŘ, CSc.

 • Štruktúra plastov, mechanické vlastnosti plastov, viskoelasticita, viskoplasticita
 • Možnosti výpočtu plastov v CAESAR II
 • Zadávanie materiálových vlastností plastov do CAESAR II
 • Vyhodnocovanie napätia vypočítaných v CAESAR II
 • Mechanizmus porušenie plastov

12:00-12:45 Diskusia / obed

12:45 – 14:30 Vybrané témy na základe záujmu účastníkov – diskusia za okrúhlym stolom
| Ing. Václav PEKAŘ, CSc. |HEXAGON BRADSHAW Christopher

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s