CADpiping

Professional Blogs

Vygenerovanie ESL File

Leave a comment

Vygenerovanie ESL File

Postup pre produkty CAESARII, CADWorx, PV Elite, VVD, TANK:

Na tejto ceste si nájdeme adresár k danému produktu napr. PV Elite C:\Program Files (x86)\Intergraph CAS\PVElite 2017:

C:\Program Files (x86)\Intergraph CAS

Potom si nájdeme adresár Assidrv , v tomto adresáre sa nachádza súbor Pulse.exe tento súbor spustíme.

  1. klikneme na Show ESL Data
  2. v spodnej časti dialógového okna klikneme na tlačidlo Generate Log File
  3. vygeneruje sa txt súbor a najdete súbor napr.: C:\Users\Public\Documents\Intergraph CAS\PVELITE\2017\System\\ESL942017_SN2140731665.txt a ten pošlete napr. michal.mihalik@cadvision.sk

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s