CADpiping

Professional Blogs

BricsCAD 2017

Leave a comment

BricsCAD 2017Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bricscad logo

V dnešnej dobe, sa na trh pokúša preraziť čoraz viac spoločností, ktoré ponúkajú programy na kreslenie, či už stavebných, alebo strojárskych technológií. Takýmto veľmi známym programom je aj program AutoCAD, ktorý sa u nás využíva bežne. Avšak sú spoločnosti, ktoré hľadajú nové technológie a snažia sa vylepšiť tie, na ktoré je človek zvyknutý. Taktiež aj spoločnosť Bricsys nám predstavila a uviedla na trh svoj program, pod názvom BricsCAD. Tento program je určený pre všetkých, ktorí pracujú v technickom odbore. Program BricsCAD je podobný AutoCAD-u, ale nájdeme v ňom veľa možnosti, ktoré užívateľovi pomôžu vyriešiť komplikácie, s ktorými si AutoCAD nevie poradiť. Veľa ľudí ocení širokú škálu podporovaných formátov súboru, ktorú nám BricsCAD ponúka.

001_blog_Bricscad

Obr. 1 Podporované formáty súborov

V programe BricsCAD, si vieme vybrať z viacerých možností, pretože je ponúkaný v 3 edíciách. Ako prvý je BricsCAD Classic, ktorý zahŕňa základné funkcie pre kreslenie. Tento však nemá možnosť využitia 3D modelovania. Je zameraný na navrhovanie v 2D prostredí. Okrem toho  obsahuje všetky známe funkcie CADu, má podporu LISP (t.j. programovací jazyk) a taktiež tam nájdeme aj účet chapoo. Druhý balík je BricsCAD Pro, ktorého základ tvoria funkcie rovnaké, ako aj v balíku Classic, avšak tento balík nám už ponúka aj možnosť 3D modelovania, rendrovanie, výber materiálov, ale zároveň máme prístup k aplikáciám tretích strán. Ako posledná tretia možnosť a zároveň pre nás najlepšia, je balík BricsCAD Platinum. Platinum nám ponúka pokročilé funkcie pre 2D kreslenie, 3D modelovanie, a dokonca aj pracovné prostredie BIM, Sheet metal a ďalšie zaujímavé možnosti. Vieme si v ňom vytvárať 3D väzby, máme možnosť modelovať zostavy a v neposlednom rade vieme porovnávať 3D modely.

002_blog_Bricscad

Obr. 2 Balíky BricsCADu

1.1  BricsCAD 2D a 3D

Výhodou tohto programu je, že pri kreslení sa nám automaticky objaví Quad panel, ktorý má v ponuke príkazy, ktoré používame pri kreslení jednotlivých tvarov.

003_blog_Bricscad

Obr. 3 Quad panel

Ďalšou výhodou je prieskumník, umožňuje nastaviť si jednotlivé nastavenia BricsCADu v jednom priečinku.

004_blog_Bricscad

Obr. 4 Prieskumník

Program nám ponúka širokú škálu knižníc, v ktorých nájdeme skrutky, matice, podložky, ale taktiež pre pracovné prostredie Sheet metal, ponúka databázu otvorov pre plechy a pre pracovné prostredie BIM, obsahuje rozsiahlu databázu okien, dverí, schodísk a mnoho ďalších.

005_blog_Bricscad0055_blog_Bricscad

Obr. 5 Databáza skrutiek, matíc, podložiek, otvorov pre plechy

Pracovné prostredie 2D a 3D je podobné ako aj pri iných programoch. Obsahujú základné funkcie CADu a dokonca aj príkazy sú podobné, ako napríklad v AutoCADe. V prostredí 2D kreslíme pomocou čiar, alebo jednoduchých geometrických útvarov a v 3D prostredí, si vieme namodelovať rôzne súčiastky, sklzy a veľa ďalšieho.

006_blog_Bricscad

Obr. 6  3D model sklzu

2.1 Sheet metal

Balík BricsCAD Platinum, ako som spomínala, nám ponúka taktiež pracovné prostredie Sheet metal. V tomto prostredí si vieme vytvoriť určité plechové diely. Dokážeme ich ohýbať, pridávať otvory podľa vlastného uváženia, alebo jednotlivé otvory ktoré sa nachádzajú v databáze.

007_blog_Bricscad

Obr. 7 Model plechového dielu

Počas vytvárania modelu, sa automaticky vytvára aj tzv. stromová štruktúra v ľavej časti obrazovky, ktorá obsahuje všetky operácie, ktoré sme pri kreslení robili. Má svoju výhodu v tom, že si v nej vieme meniť vlastnosti dielov.

008_blog_Bricscad

Obr. 8 Stromová štruktúra operácií plechových dielov

Výhodou pre nás je aj to, že už ohnutý plech, vieme ďalej ohýbať v určitom bode a tak môžeme vytvoriť rôzne tvary.

009_blog_Bricscad

Obr. 9 Ohyby plechového dielu

Dokážeme prekonvertovať teleso, ktoré je nakreslené napríklad v 3D prostredí, na plechový diel a ďalej ho upravovať. Vieme mu upravovať, alebo vytvárať rohy, ohyby, spájať dva plechy dohromady, dokonca každý jeden roh, ohyb, plech, ale aj ich chyby sú farebne odlíšené.

Obr. 10 Prekonvertovanie na plechový diel, úprava rohov 

Prostredie Sheet metal, nám umožňuje vytvárať z už nakreslených plechových dielov ich rozvinuté tvary, ktoré majú automaticky zakótované hrúbky plechu a ohyby.

011_blog_Bricscad

Obr. 11 Rozvinutý tvar plechového dielu

Na záver opisu tohto pracovného prostredia, by som chcela vyzdvihnúť jeho najväčšiu výhodu, ktorou je to, že dokážeme vložiť do programu nakreslené telesa v inom programe, napríklad Inventor, CATIA, SolidWorks a dokážeme ich po prekonvertovaní na plechový diel, ďalej upravovať a vytvárať ich rozvinutý tvar.

3.1 BricsCAD BIM

Ďalším pracovným prostredím je prostredie BIM. BIM, alebo aj Building Information Modeling, je prostredie ktoré slúži k tvorbe a návrhu výkresovej dokumentácie. Ponúka nám možnosť vytvorenia vizualizácie a spolupracuje medzi viacerými odvetviami. Tento program, alebo teda pracovné prostredie využívajú architekti, projektanti, TZB, statici, stavebné firmy a veľa ďalších. Základom BIM je 3D model, ktorý si vieme vytvoriť pomocou spájania  konkrétnych stien, trámov, striech, dosiek.

012_blog_Bricscad

Obr. 12 Tvorba steny

 Počas kreslenia si vieme definovať aký materiál budeme používať, vieme určiť cenu, zadať výrobcu. Materiál nemusíme vyberať len z databázy, ale môžeme si ho vyskladať podľa vlastných zadaných parametrov.

013_blog_Bricscad

Obr. 13 Vyskladanie materiálu

Vzhľadom na to, že si vieme vypísať údaje o stavbe, dokážeme vyhotoviť topologickú analýzu, dokonca aj výkaz výmer.

014_blog_Bricscad

Obr. 14 Údaje stavby

 Okrem budovy máme možnosť označovať a číslovať aj jednotlivé miestnosti, ktoré si potom vieme skontrolovať vľavo v našej stromovej štruktúre.

Obr. 15 Označenie miestnosti

Ďalšie úpravy budovy môžeme robiť vďaka definícií rezu, ktorú nám taktiež ponúka BIM.

016_blog_Bricscad016a_blog_Bricscad

Obr. 16 Definícia rezu

Alebo potom pomocou čiastočného rezu, si vieme upraviť len určitú časť, ktorá sa nachádza v objekte.

017_blog_Bricscad

017a_blog_Bricscad

Obr. 17 Čiastočný rez

Výhodou BIM je, že pri predávaní výkresov, nemôže dôjsť k nepochopeniu projektu, pretože každý jeden postup je zapisovaný priamo do výkresovej dokumentácie.

4.1 Kótovanie a tvorba výkresovej dokumentácie

Pri kótovaní výkresov postupujeme rovnako ako v programe AutoCAD. Buď kótujeme priamo do kresliacej plochy, alebo do výkresovej plochy.

018_blog_Bricscad

Obr. 18 Kótovanie

Aj vytváranie výkresovej dokumentácie nie je veľmi odlišné, oproti iným programom. Pomocou príkazu vyberieme z čoho chceme vygenerovať pohľad a automaticky nám vkladá jednotlivé pohľady do výkresu.

019_blog_Bricscad

Obr. 19 Výkresová dokumentácia

Vo výkresovom dokumente máme možnosť vytvoriť aj čiastočný, celkový rez a detaily.

020_blog_Bricscad020a_blog_Bricscad020b_blog_Bricscad

Obr. 20 Celkový a čiastočný rez

Verím, že tento stručný prehľad, pomôže pri rozhodovaní a výbere toho správneho programu. Ďalšie informácie ohľadom programu BricsCAD Vám radi poskytneme.

Autor: Dominika Oboňová

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s