CADpiping

Professional Blogs

WEBINAR SKRUTKOVÉ SPOJE

1 Comment

Online prezentácia CADWorx Pro * Skrutkové spoje

  1. Definícia typov skrutkových spojov v programe a následná ukážka ich vytvorenia priamo v katalógu, pridanie do špecifikácie a použitie ich v Plante 2016
  2. Vytvorenie lugged ventilu, operátora na takýto ventil a príslušného závitového skrutkového spoja s pevne nastavenou dĺžkou skrutky
  3. Vytvorenie a ukážka medziprírubových komponentov a následne použitie vytvorených skrutkových spojov
  4. Vytvorenie a ukážka použitia meracej príruby v Cadworxe

  1. V Cadworxe sa dajú použiť 3 typy skrutiek a to:

Typ 0 s pevne stanovenou dĺžkou skrutky. V tomto prípade užívateľ pevne stanoví dĺžku skrutky a nebude sa meniť podľa výpočtových vzorcov v programe CADWORX. Možnosť použitia na prírubové ventily so závitovým pripojením, viď. obrázok.

Typ 1 je skrutka s hlavou a užívateľom stanovenej dĺžky v databáze, avšak pri prekročení tejto hodnoty je použitá hodnota podľa výpočtového vzorca v CADWorxe.

_001_003_skrutkové spoje

VZOREC: Dĺžka skrutkového spoja = zaokrúhľovanie ( X + počet matíc * hrúbka matice + predĺženie skrutky + počet podložiek * hrúbka podložiek)

_001_004_skrutkové spoje

Typ 2 – Skrutka s maticami na oboch koncoch. Jedná sa o skrutkový spoj s maticami a podložkami na oboch koncoch pričom počet matíc a podložiek je neobmedzený. Užívateľ definuje v databáze rozmer danej skrutky, pričom ak je tento rozmer väčší, program automaticky použije vypočítanú hodnotu na určenie dĺžky skrutkového spoja.

_001_005_skrutkové spoje

VZOREC: Dĺžka skrutkového spoja = zaokrúhľovanie ( X + počet matíc * hrúbka matice + 2* predĺženie skrutky + počet podložiek * hrúbka podložiek)

_001_006_skrutkové spoje

Poznámka definujúca, že priemer podložky a matice nie je možné meniť, avšak sa určuje výpočtom v samotnom programe CADWorx ako 2,2x alebo 1,6x priemer skrutky.

_001_007_skrutkové spoje

Ukážka vytvorenia jednotlivých typov skrutiek v databáze a následne v špecifikácií.

_001_008_skrutkové spoje_001_009_skrutkové spoje_001_010_skrutkové spoje_001_012_skrutkové spoje_001_013_skrutkové spoje_001_014_skrutkové spoje

_001_015_skrutkové spoje

  1. Vytvorenie lugged ventilu definovaného výrobcom rozmerov 100 a 150. Pozostáva z vytvorenia nových koncových typov napojení v katalógu, vytvorenie skrutkového spoja typu 0, pretože sa jedná o prírubový ventil so závitovým pripojením skrutiek na oboch koncoch, vytvorenie si škrtiacej klapky prírubovej so závitovým pripojením skrutiek a priradenie vlastného operátoras prevodovým kolesom._001_016_skrutkové spoje

_001_017_skrutkové spoje_001_018_skrutkové spoje_001_019_skrutkové spoje_001_020_skrutkové spoje_001_021_skrutkové spoje_001_022_skrutkové spoje_001_023_skrutkové spoje_001_024_skrutkové spoje_001_025_skrutkové spoje_001_026_skrutkové spoje_001_027_skrutkové spoje_001_028_skrutkové spoje

Nesprávna interpretácia skrutiek pri počiatočnom nastavení a vkladaní skrutkového spoja (piping rules je nastavený na automatic)

Správna interpretácia definovaných skrutiek typu 0 podľa katalógu výrobcu sa nachádza na nasledujúcich obrázkoch, kde vidíme že skrutky nemajú maticu a presne zapadajú do dĺžky závitu v danom ventile.

  1. Vytvorenie medziprírubového napojenia a ukážka zmeny dĺžky skrutkového spoja podľa výpočtu cadworx pre typ 1 a 2. Nutnosť vytvoriť WR typ napojenia (wafer) a takisto komponent, ktorý bude mať tento typ napojenia. Tým je umožnené použiť viacero komponentov pre jednu sadu skrutkových spojov.

_001_033_skrutkové spoje_001_034_skrutkové spoje_001_035_skrutkové spoje

Na ďalšom obrázku môžeme vidieť výsledné riešenie medziprírubového skrutkového spoja a následne ako program Cadworx počíta pre typ 1 a 2 dĺžku skrutkového spoja. Takisto si môžeme všimnúť skrutkový spoj typu 0, ktorý má pevne stanovenú dĺžku a žiadnym spôsobom sa táto dĺžka nemení aj napriek rozmeru prekračujúcemu túto definovanú dĺžku.

_001_036_skrutkové spoje_001_037_skrutkové spoje_001_038_skrutkové spoje

  1. Vytvorenie a použitie príruby s možnosťou pripojenia meracích zariadení a tým možnosti merania rôznych parametrov v potrubí. Vytvorenie príruby s dierou (clonkou (orifice)) v kategórii flanges.

 

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

One thought on “WEBINAR SKRUTKOVÉ SPOJE

  1. Pingback: webinár pre skrutkové spoje v CADWorx Plant 3D | CADpiping

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s