CADpiping

Professional Blogs


1 Comment

WEBINAR SKRUTKOVÉ SPOJE

Online prezentácia CADWorx Pro * Skrutkové spoje

  1. Definícia typov skrutkových spojov v programe a následná ukážka ich vytvorenia priamo v katalógu, pridanie do špecifikácie a použitie ich v Plante 2016
  2. Vytvorenie lugged ventilu, operátora na takýto ventil a príslušného závitového skrutkového spoja s pevne nastavenou dĺžkou skrutky
  3. Vytvorenie a ukážka medziprírubových komponentov a následne použitie vytvorených skrutkových spojov
  4. Vytvorenie a ukážka použitia meracej príruby v Cadworxe

Continue reading