CADpiping

Professional Blogs

Aktivácia produktu od Intergraph mm4

Leave a comment

CADWorx riešenia:

Aktivácia produktu od Intergraph cez súbor mm4

  1. nájdeme si súbor pulse na ceste: C:\CADWorx 2015\Plant\Assidrv
  2. spustíme súbor : esl_image.exe
  3. klikneme na Browse a dáme načítať súbor *.mm4
  4. klikneme na OK

CAESARII, PV Elite, TANK:

  1. spustíme produkt napr. CAESARII
  2. vyberiete záložku Utilities a zvolíme funkciu Authorization Codes
  3. do prvého riadku nakopírujete kód ktorý bol odoslaný na Váš email

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s