CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

Aktivácia produktu od Intergraph mm4

CADWorx riešenia:

Aktivácia produktu od Intergraph cez súbor mm4

  1. nájdeme si súbor pulse na ceste: C:\CADWorx 2015\Plant\Assidrv
  2. spustíme súbor : esl_image.exe
  3. klikneme na Browse a dáme načítať súbor *.mm4
  4. klikneme na OK

CAESARII, PV Elite, TANK:

  1. spustíme produkt napr. CAESARII
  2. vyberiete záložku Utilities a zvolíme funkciu Authorization Codes
  3. do prvého riadku nakopírujete kód ktorý bol odoslaný na Váš email