CADpiping

Professional Blogs

Tips & Tricks Bricscad vs. CADWorx | create 2D drawings

Leave a comment

CADWorx Plant Professional, neuveriteľne povýšil vo funkcionalitách vďaka produktu Bricscad Platinum, ktorý je súčasťou inštalácie produktu CADWorx.

V tomto článku sa venujeme tvorbe 2D výkresom, vytvorenie pohľadom a ich kótovanie tvorba kótovacieho štýlu. Pokiaľ by sme chceli úplne zefektívniť prácu pre tvorbu 2D výkresov by bolo veľmi zaujímave použiť kombináciu funkcií Bricscad Mechanical a ORTHOGEN (automat pre generovanie 2D Ortho výkresov).

Tvorba výkresov pomocou top funkcií produktu Bricscad Mechanical „BCAD Mech“/ funkcie sú aj v baličku Bricscad Platinum /:

002_ikonky

Ikonky ktoré môžete použiť z produktu BCAD Mech v prostredí CADWorx Plant: / záložka Ribbon menu „MODEL

Úžasné funkcie v BCAD Mechanical, ktoré si tieto funkcie môžeme dovoliť porovnať s funkciami v produkte napr. Autodesk Inventor, Solidworks,… /

  1. použi prvú ikonku Base Views v prostredí 3D modelovom priestore v BCAD. Vyberiete komponenty „Parts“, ktoré chcete vidieť v hlavnom pohľade.

Vytvorený 3D model označím v modelovom priestore.

001_pohlad 3D model

Vzhľad výkresu: Môžete vytvoriť detaily, rezy,… / Vytvorenie výkresu do výkresového priestoru Layout:

003_2D vykres

Pozrite si ako môže taký výkres vypadať s rezmi a detailami.

004_pohlady

  1. Použitie funkcie Projected View

 

 

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s