CADpiping

Professional Blogs

Program PIPEFórum´19

Leave a comment

Program_PIPEForum19_cadvision

SchedulePIPEForum_cadvision

Wordwide session of users of Pipe Stress Analysis

First day:

Presentations of existing projects, which were used in different products and solutions. Presentation will be held by the main users or managers of the individual projects. The PowerPoint presentation will be joined by live presentation (live demo) of existing projects.

Time
Topic
Use of products
The name of company
Presentor
9:00 – 9:30
Introduction
Sponsors introduction PipeFórum ´16
Presentation of the whole program for PipeForum´16
Cadvision s.r.o.
Ing. Michal Mihálik
Slovak
9:30 – 10:00
Introducing the cadvision ltd.
Company portfolio | service & solution + references
The solutions and their main workflow from companies
HEXAGON | Bricscad | Fluidflow3 | M-Files
Cadvision s.r.o.
Ing. Michal Mihálik
Ing. Ľuboš Rodanič
Slovak
10:00 – 11:00
Presentation of solution HEXAGON, Bricscad in project. Why The change of software solution from AutoCAD Plant 3D to CADWorx Plant Professional and use CAESARII for stress analysis ???
AutoCAD Plant 3D
Autodesk Revit
CAESARII
CADWorx Plant Professional
Why use ?
CADWorx | Bricscad
Ing. Michal Mihálik
Ing. Ľuboš Rodanič
Slovak
11:00 – 11:20
Coffee Break
11:20
– 12:00
Projects coordination with use of HEXAGON CADWorx Plant 3D, Food and beverage, Biopharma, Pharma solutions in the real project
CADWorx Plant Professional
AutoCAD
Autodesk Inventor
Solidworks
Why use or change solution AutoCAD Plant 3D vs. CADWorx | Bricscad ???
Ing. Michal Mihálik
Ing. Ľuboš Rodanič
Ing. Vlado Cebo
Slovak
12:00 – 13:00
Introducing of Intergraph company – What´s new CAESARII, PV Elite, VVD, CADWorx, … 2019
Vision solutions from HEXAGON
HEXAGON presentation about their solutions
HEXAGON
Mr. Peter van der Weijde
BRADSHAW Christopher
English
13:00 – 14:00
Lunch
14:00 – 14:30
What´s new CAESARII 2019
CAESARII 2019
Cadvision s.r.o.
Ing.Václav Pekař, CSc.
Czech
14:30 – 15:30
Leica Geosystems AG, CloudWorx | CADWorx FieldPipe
3D models point clouds
Virtual reality ???
Leica 3D scan
CloudWorx
CADWorx FieldPipe
GEOTECH Bratislava s.r.o.
Ing. Miroslav Kováč
Slovak
15:30 – 15:50
Coffee break
15:50 – 16:30
CADWorx uses for interesting projects
CADWorx Plant 3D
INTECH Slovakia
Ing. Pavol Čvirik
Ing. Miroslav Horváth
Slovak
16:30 – 17:00
Introduction of  Visual Vessel Design from real products
Visual Vessel Design
users
Slovak
17:00 – 17:30
BIM, Mecanical solution for Bricscad
Bricscad
cadvision
Ing. Michal Mihálik
Slovak
19:00 – ….
Evening program “Visit of winery”

Second day: / HEXAGON® CADWORX® & ANALYSIS SOLUTIONS

Workshop. Test and training of the solutions | Tips & Tricks

The presentation and view of products from companies: Intergraph, Honeywell, Simtronics, Fluidflow3, M-Files

ANALYSIS SOLUTIONS
CADWORX
Time
1, meeting room
2, meeting room
3, meeting room
9:00 – 10:00
Management and administration of pipe technologies and equipment Introducing technology SmartPlant solutions
Creation and management of engineering data in operation and maintenance. Configuration management / CMIS / Interoperability – SmartPlant 3D – the exchange of data between SmartPlant 3D, PDS, PDMS, CADWorx, Bricscad
Tomáš Vaněk, HEXAGON
products
What´s new 2019
  • CAESARII
  • FEA TOOLS
  • BOSfluids
What´s new
  • PV ELITE 2019
  • VVD 2019
  • NOZZLE PRO
What´s new 2019
  • Bricscad
  • CADWorx Plan
  • CADWorx P&ID
  • CADWorx Cloud
10:00 – 12:30
Using Finite Element Analysis for Improved Piping Code Design
CAESARII a
FEA Tools. Using CAESAR II and BOSfluids
BRADSHAW Christopher
Intergraph features Visual Vessel Design
????
focused on intelligent P & ID diagrams and intuitive 3D piping design for designers and engineers.
Create 3D model BIM and Mechanical in Bricscad
10:30 – 10:50
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
12:30 – 13:30
Lunch
Lunch
Lunch
13:30 – 15:30
CAESARII a NozzlePro
Using PV Elite and NozzlePRO for improved Local Stress Analysis on Nozzles.
Intergraph Visual Vessel Design Overview
BRADSHAW Christopher
Create the new database CADWorx Plan
CADWorx P&ID

The presentation and the scientific studies will show the use of products in the real environment.

A, miestnosť / CADWorx Plant Professional, CADWorx P&ID, BRICSCAD

zameraná na inteligentné P&ID schémy a intuitívne 3D potrubné návrhy pre projektantov aj inžinierov

CADWorx Plant Design Suite: CADWorx Plant Professional

Jedná sa o integrovaný a komplexný softvér pre navrhovanie potrubárskych systémov, ktorý ponúka inteligentné vykresľovanie/databázové prepojenie, pokročilej úrovne automatizácie a ľahko použiteľné modelovacie funkcie. Daný komplexný systém nástrojov obsahuje takisto konštrukčné ocele, zariadenia, procesné a nástrojové diagramy a návrhové riešenia s automatickými izometriami a výpismi materiálov. Počas prezentácie ukážeme všetky vlastnosti programu, ktoré dokážu uľahčovať a zjednodušovať prácu a poskytnúť tak samotným používateľom rôzne výhody.

Prezentácia naživo z programu CADWorx Plant Professional a BRICSCAD

Predvedieme si ako môže byť komplexný 3D model navrhnutý a nakreslený v priebehu pár okamihov. Prezentácia bude obsahovať tvorbu oceľových konštrukcií, zariadení a potrubia, automatické trasovanie, produktívne nástroje na vykonanie návrhových zmien, detekcia kolízií, obojsmerné prepojenie s CEASAR II a PV Elite, a tvorba izometrií a ortografických výkresov cez ISOGEN a ORTHOGEN.

Znižovanie času potrebného na projekt, jeho cenu a riziká prostredníctvom inteligentných procesov programu CADWorx P&ID Professional

Úspech projektu je závislý na odovzdanej kvalite inžinierskych informácií a údajov vytvorených v priebehu pred hlavnou časťou projektu. Následné zníženie času na projekt, jeho náklady a riziká sú takisto závislé na presnosti uvedených údajov v tejto fáze, a preto rôzne nepresnosti a neaktuálne informácie zvyšujú ako náklady a riziká, tak aj odhadovaný čas dokončenia projektu. V tejto časti sekcie si ukážeme ako Intergraph CADWorx P&ID Professional pomáha a poskytuje projektantom a inžinierom veľmi presné potrubné diagramy a diagramy zariadení, ktoré znižujú ako náklady, tak čas na úspešné ukončenie projektu.

Ukážka softvéru v praxi

Ukážka vlastností a funkcií programu CADWorx P&ID Professional, s dôrazom na to ako rýchlo a efektne dokáže daný program vytvoriť schémy k projektu. Prezentácia bude ďalej zameraná na tvorbu 2D symbolov, komponentov, komplexnému editovaniu symbolov zariadení a vlastností, obojsmerné prepojenie s databázou, spájanie CADWorx P&ID. Ďalej budú ukázané výstupy z projektu, zhodnotenie a iné.

Ľahšie, rýchlejšie, bezpečnejšie a presnejšie projekty s CloudWorx

Ukážka softvéru v praxi

Prezentácia ako rýchlo a jednoducho vytvoriť model krok za krokom z mračna bodov.

 

B, miestnosť / CAESARII, FEA Tools

Použitie metódy konečných prvkov na zlepšenie návrhu potrubného kódu

                                    Táto časť programu zahŕňa CEASAR II  a FEATools a to, ako tieto dva produkty medzi sebou fungujú. Bude ukázané, že s minimálnymi vstupnými údajmi použitými vo FEATools a získanými údajmi s existujúcim modelom CEASARu II, môže byť ľahko a presne vykonaná potrubná napäťová analýza. Prezentované budú nové funkcie FEATools, ktoré umožňujú zahrnúť nielen prieseky (prieniky, križovatky), ale taktiež FEA odvodené (derivované) ohyby SIF a pružnostné prvky (vrátane ohybov s čapmi) a zariadení, flexibilných pripojení pre hrdlá pripojené na rôzne typy schránok + API661 hlavový box. V spojení s NozzlePRO, záťaž na potrubných koncoch alebo hrdlových pripojení môže byť automatický skontrolovaná voči FEA odvodených povolení. Takisto sa bližšie pozrieme nato, ako môžu byť výsledky z pôvodného modelu CEASARII porovnané s modelom CEASARII s vyššou presnosťou voči sebe a rýchlo a jednoducho graficky zrecenzujeme a vysvetlíme obe verzie.

Použitie CEASAR II a BOSfluid pre rýchlejšie a presnejšie dynamické analýzy

                                    Prezentované na rozhranie v BOSfluids, kde balíček toku kvapaliny môže byť použitý na existujúci súbor CEASAR II na rýchle vypočítanie modelu toku kvapaliny s minimálnymi vstupnými hodnotami. Uvidíme ako môže byť BOSfluid  použitý na získanie analýzy toku kvapalín pri viacerých prípadoch, vrátane prípadu, kedy nastáva hydraulický ráz. Použitím BOSfluid výstupov bude preukázané ako dynamicky zhodnotiť a preskúmať hydraulický ráz, skúmajúc tlakovú vlnu cez systém. Po ukázaní a vyhodnotení hydraulického rázu, sa poukáže na to ako sa silové/časové profily pre každú vetvu potrubia sa môžu exportovať z BOSfluidu a následne sa použije v programe CEASAR II dynamická analýza na kontrolu odozvy potrubného systému čítať dáta z BOSfluid vygenerovaného súboru.

            C, miestnosť / VVD, PV Elite

Využitie PV Elite a NozzlePRO pre pokročilé lokálne napäťové analýzy na hrdlách

                                    Zistíme ako môže byť PV Elite  použitý v spojení s NozzlePRO na vykonávanie lokálnej napäťovej analýzy na hrdlách, ktorá zdokonaľuje tradičnú metódu ako napr. WRC 107. Použitím PV Elite modelu vykonáme WRC 107 lokálnu napäťovú analýzu (vrátane potrubných napätí z CEASAR II analýzy) s následným popísaním a porovnaním obmedzení, ktoré sa vyskytujú pri tradičných metódach. Pre presnejšiu analýzu s menšími geometrickými obmedzeniami, bude automaticky použité priame spojenie medzi PV Elite a NozzlePRO na vytvorenie modelu konečných prvkov použitím údajov aj v PV Elite a NozzlePRO na analýzu a výpočet presnejších lokálnych napätí.

Intergraph prehľad funkcií Visual Vessel Design

Zistíme ako môže byť Visual Vessel Design od Intergraphu  použitý pre EN zamerané na tlakové nádoby a výmenníky tepla, či už sa jedná o návrh alebo analýzu. VVD obsahuje komplexnú implementáciu všetkých častí normy EN-13445 a táto časť prezentácie pokryje modelovanie a analýzu tlakových nádob použitím EN-13445 normy. Ďalej sa pozrieme na budúce možnosti využitia noriem v programe VVD ako napr.  PED klasifikačný nástroj, zahŕňa kód AD2000 a normy EN1591 Pokročilé navrhovanie prírub.

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s