CADpiping

Professional Blogs


Leave a comment

VÝPOČTY POTRUBÍ V PRAXI

Ve dnech 21.-22.5.2019 proběhne v prostorách poděbradského zámku třetí část odborného kurzu POTRUBÍ III., který je zaměřen na praktickou stránku problematiky výpočtů potrubí.

Dvoudenní intenzivní kurz je chronologicky rozčleněn do osmnácti kapitol, které přehledně a do detailu pojednávají veškeré kroky procesu výpočtu.

Odborný program
Organizační pokyny
Přihláška on-line
Ubytování

Účastníci úvodního kurzu POTRUBÍ I.

Osnova kurzu

Continue reading